Palkitsemisvaliokunnan uusi nimi on henkilöstövaliokunta

Uutinen 14 joulukuuta 2020 at 10.15 UTC+2

Palkitsemisvaliokunnalle on annettu uudeksi nimeksi henkilöstövaliokunta, ja sen työjärjestys on päivitetty vastaamaan muutoksia sen tehtävissä. Johtokunnan jäsenten nimittämiseen ja heidän palkitsemiseensa liittyvien asioiden valmistelun lisäksi henkilöstövaliokunnan tehtäviin sisältyy organisaation kehitystarpeiden sekä yrityskulttuurin ja strategian yhdenmukaisuuden arviointi, kyvykkyyden johtamisen prosessien ja strategioiden valvonta sekä johtajuuden kehittämisstrategioiden ja seuraajasuunnittelun arviointi. 


Lisätietoja: 

Atte Palomäki 
Johtaja, viestintä, brändi ja markkinointi 
Wärtsilä Oyj Abp 
Puh. 010 709 5599 
atte.palomaki@wartsila.com 
 

Sijoittajatiedustelut: 

Natalia Valtasaari 
Sijoittajasuhdejohtaja 
Puh. 010 709 5637 
natalia.valtasaari@wartsila.com 
 

Wärtsilä lyhyesti 
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2019 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. 
www.wartsila.com