Osakkeiden merkinnät Wärtsilä Oyj Abp:n vuoden 2002 optio-oikeuksien perusteella

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 14 joulukuuta 2007 at 13.00 UTC+2

Vuoden 2002 optio-ohjelman ehtojen mukaan osakkeiden merkintäaika alkoi 1.4.2004. Ohjelman ehtojen mukaan 24.10. – 30.11.2007 välisenä aikana on vaihdettu 18.000 optiota, jotka oikeuttavat merkitsemään 27.000 Wärtsilän B-osaketta. Tästä aiheutuva osakepääoman korotus on yhteensä 94.500,00 euroa.

Korotuksen jälkeen osakepääoma on yhteensä 335.893.463,50 euroa ja osakkeiden lukumäärä 95.969.561 kappaletta, joista A-osakkeita 23.579.587 kappaletta ja B-osakkeita 72.389.974 kappaletta.

Yhtiö ilmoittaa osakepääoman korotuksen kaupparekisteriin rekisteröitäväksi.

Merkintäaikana on optio-ohjelmien 2001 ja 2002 perusteella merkitty yhteensä 3.418.944 osaketta, joka vastaa 3,7% koko osakekannasta. Merkitsemättä on 31.056 osaketta.

Wärtsilä Oyj Abp

 

Kari Hietanen Eeva Kainulainen
 Johtaja, lakiasiat & henkilöstö Tiedotusjohtaja