Wärtsilän ja Metson yhteisyritykselle kilpailuviranomaisten hyväksyntä – yhteisyrityksen nimeksi MW Power Oy

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 14 marraskuuta 2008 at 13.30 UTC+2

Wärtsilä ja Metso ovat saaneet yhteisyritykselleen Euroopan komission hyväksynnän, jota edellytetään hankkeen loppuun saattamiseksi. Yhteisyrityksessä yhdistetään Metson Heat & Power liiketoiminta ja Wärtsilän Biopower-liiketoiminta. Yritysjärjestely saatetaan päätökseen 1.1.2009 Wärtsilän ja Metson välisen sopimuksen mukaisesti.

Yhteisyrityksen nimeksi tulee MW Power Oy. Toimitusjohtajaksi on nimitetty Metson Heat & Power liiketoiminnan nykyinen johtaja Jorma Lehtoviita. Talous- ja hallintojohtajaksi on nimitetty Wärtsilä Biopower Oy:n nykyinen toimitusjohtaja Ilkka Heikkilä.

”Nyt saatuamme hyväksynnän voimme aloittaa integraation suunnittelun. Liiketoimintaympäristön näkymät ovat meille suotuisat pitkällä aikavälillä”, sanoo Metson Heat & Power liiketoiminnan johtaja Jorma Lehtoviita.

Metso omistaa MW Power Oy:stä 60 % ja Wärtsilä 40 %. Yhteisyrityksen yhteenlasketun pro forma liikevaihdon arvioidaan olevan 130 miljoonaa euroa vuonna 2008. Yritysten teknologiat täydentävät toisiaan. Metson leijupoltto- ja Wärtsilän arinateknologia mahdollistavat hyvin monenlaisten polttoaineiden käytön voima- ja lämpölaitoksissa.

Wärtsilä ja Metso ilmoittivat syyskuussa 2008 allekirjoittaneensa sopimuksen yhteisyrityksen perustamisesta. Yhteisyrityksestä tulee yksi Euroopan johtavista keskisuurten ja pienten voima- ja lämpölaitosten toimittajista, joka keskittyy uusiutuviin polttoaineisiin perustuviin ratkaisuihin.

Metson Heat & Power tulosyksikköön kuuluvat Metso Powerin tytäryhtiöt Noviter Oy ja VEÅ AB. Tulosyksikön palveluksessa on noin 100 henkilöä Pohjoismaissa, Baltiassa ja Venäjällä. Metso Power suunnittelee ja valmistaa voimantuotantojärjestelmiä ja kemikaalien talteenottojärjestelmiä voimantuottajille sekä sellu- ja paperiteollisuudelle maailmanlaajuisesti.

Wärtsilä Biopower, joka on osa Wärtsilä Power Plants -liiketoimintaa, toimittaa ja valmistaa biomassaa käyttäviä voimalaitoksia yhdistettyyn lämmön ja sähkön tuotantoon ja pelkkään lämmöntuotantoon. Yhtiö työllistää Suomessa noin 100 henkilöä. Yhteisyritykseen liittyvät järjestelyt eivät vaikuta Wärtsilän moottorivoimalaliiketoimintaan, jonka toiminta monipolttoainetekniikkaan perustuvien joustavien voimantuotantoratkaisujen tarjoajana jatkuu ennallaan.

Lisätietoja:

Caj Malmsten
Talous- ja rahoitusjohtaja
Wärtsilä Power Plants
Puh: 040 733 2978
caj.malmsten@wartsila.com

Ilkka Heikkilä
Toimitusjohtaja
Wärtsilä Biopower Oy
Puh: 040 820 9186
ilkka.heikkila@wartsila.com

Sijoittajakyselyt:

Joséphine Mickwitz
Sijoittajasuhdejohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 0400 784 889
josephine.mickwitz@wartsila.com

Wärtsilä Oyj Abp

Christoph Vitzthum
Liiketoiminnan johtaja, Wärtsilä Power Plants

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja, Wärtsilä Oyj Abp

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on edelläkävijä merenkulun ja energia-alan laitteiden, ratkaisujen sekä palvelujen toimittajana. Wärtsilän ratkaisut tukevat asiakasyritysten liiketoimintaa tuotteen koko elinkaaren ajan. Wärtsilä kehittää teknisiä sovelluksia, joista hyötyvät sekä asiakkaat että ympäristö. Innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen avulla Wärtsilän tavoitteena on olla kaikkien asiakkaittensa arvostetuin yhteistyökumppani. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yli 18 000 ammattilaista työskentelee 160 toimipisteessä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä. www.wartsila.com

Metso lyhyesti

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2007 oli yli kuusi miljardia euroa. Metson yli 27 000 työntekijää noin 50 maassa palvelee asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla. www.metso.com