Wärtsilän vuoden 2010 kannattavuus odotettua parempi

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 14 lokakuuta 2010 at 17.30 UTC+2

Wärtsilä Oyj Abp määrittelee uudelleen vuoden 2010 näkymänsä. Wärtsilä arvioi kannattavuutensa (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan odotettua parempi ja ylittävän 10%. Wärtsilä on aiemmin arvioinut vuoden 2010 kannattavuutensa olevan 9-10%.

Wärtsilä tarkentaa samalla myös liikevaihtoennusteensa; nykyisen tilauskannan ja huollon vakaan toiminnan perusteella Wärtsilän liikevaihdon odotetaan laskevan noin 15% vuonna 2010. Wärtsilä on aiemmin arvioinut liikevaihdon laskevan 10-20%.

Wärtsilä Oyj Abp

Raimo Lind 
Varatoimitusjohtaja   
Kari Hietanen
Johtaja, lakiasiat & henkilöstö
   

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.
Vuonna 2009 Wärtsilän liikevaihto oli 5,3 miljardia euroa ja henkilöstömäärä oli yli 18 000 henkeä. Yrityksellä on 160 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

www.wartsila.com