Wärtsilän energiavarastointiratkaisu auttaa Australian kaivosteollisuutta irtautumaan hiilestä

Wärtsilä Corporation, Lehdistötiedote, 14 syyskuuta 2021 at 08.00 UTC+2
  • Wärtsilän edistyksellinen energian varastointijärjestelmä tukee Australian kaivosteollisuuden tavoitteita irtautua hiilestä toiminnoissaan. © Wärtsilä

Suomenkielinen versio englanninkielisestä tiedotteesta

Teknologiayhtiö Wärtsilä toimittaa 9,2 MW:n / 8,7 MWh:n energian varastointijärjestelmän australialaiselle sähköntuottajalle Zenith Pacificille. Zenith myy tuottamansa sähkön maailman suurimmille Australiassa toimiville kultakaivosyhtiöille. Valmistuessaan uusi energian varastointijärjestelmä vastaa maanalaisen kaivoksen jaksottaisiin energiatarpeisiin. Energiavaraston rinnalla toimintaansa jatkaa nykyinen käytössä oleva monipolttoainemoottorivoimalaitos, jonka kokonaiskapasiteetti on tällä hetkellä 65.98 MW. Energian varastointijärjestelmä toimitetaan laitetoimituksena, ja sen on määrä olla toiminnassa vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä. Tilaus on kirjattu Wärtsilän kesäkuun 2021 tilauskantaan.

Zenith Pacificilla ja Wärtsilällä on pitkä keskinäinen asiakassuhde. Zenith Pacific on hiljattain ottanut käyttöön  kolme Wärtsilä 34DF ‑monipolttoainemoottoria, joita käytetään vastaamaan kaivoksen jatkuvaan energian tarpeeseen. Laitekantaa ollaan kasvattamassa kahdella uudella Wärtsilä 34SG ‑kaasumoottorilla vuonna 2022. Uusi energian varastointijärjestelmä, joka käsittää integroidut GridSolv Quantum ‑moduulit ja GEMS Digital Energy Platform ‑energianhallinta-alustan, auttaa ratkaisemaan tiheämpien kuormitusjaksojen tuomat haasteet. Energiavaraston lisääminen järjestelmään säästää moottoreita usein toistuvilta käynnistyksiltä hallitsemalla kaivosalueen tiheitä tehonvaihteluita. Tämä parantaa laitoksen toiminnan tehokkuutta, säästää polttoainetta ja pienentää voimalaitoksen hiilijalanjälkeä.

"Wärtsilän valitseminen sekä moottorien että energian varastointijärjestelmien toimittajaksi on kannaltamme paras ratkaisu, koska sen avulla voimme varmistaa tehokkaan energiatoimituksen loppuasiakkaallemme. Energian varastointijärjestelmä toimii myös nopeasti käyttöön otettavana energiavarastona, josta saamme lyhytaikaisesti tarvittavaa lisätehoa ja varavoimaa esimerkiksi sähkökatkoksien varalta. Tällaisissa tilanteissa energian varastointijärjestelmä varmistaa sähkön saatavuuden, kunnes varamoottori on saatu käynnistettyä. Lisäksi energiavarastointijärjestelmä auttaa pienentämään laitoksen hiilijalanjälkeä entisestään", sanoo Simon Jelly, Technology and Infrastructure Manager, Zenith Energy.

"Energian varastointijärjestelmämme sopii erinomaisesti kaivosten kaltaisiin kohteisiin joissa sähköä on saatavilla rajallisesti ja järjestelmä on erillään kantaverkosta. Energian varastointiratkaisumme auttaa varmistamaan järjestelmän luotettavuuden ja tehokkuuden sekä tukee hiilestä irtautumista. Jatkuva ja pitkäaikainen asiakassuhteemme Zenith Pacificin kanssa vahvistaa teknologiajohtajuuttamme ja sitoutumistamme näille markkinoille", toteaa Kari Punnonen, Energy Business Director, Australasia, Wärtsilä.

Wärtsilän GEMS Digital Energy Platform ‑energianhallinta-alusta integroi Zenithin moottorit ja toimii voimalaitoksen ohjaimena, mikä mahdollistaa hybridilaitoksen älykkään ohjauksen ja optimoidun toiminnan. Wärtsilän energiavarastojen ja kehittyneen energianhallintajärjestelmän ansiosta Zenithillä on tulevaisuudessa mahdollisuus integroida hybridiverkkoonsa saumattomasti myös muita uusiutuvia energialähteitä, kuten aurinko- tai tuulivoimaa, mikä edistää Australian hiilestä irtautumisen tavoitteita.

Mediakontakti:

Mirja-Maija Santala
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö
Wärtsilä Energy Business
Puh. 0400 793 827

mirja-maija.santala@wartsila.com

Kuvateksti: Wärtsilän edistyksellinen energian varastointijärjestelmä tukee Australian kaivosteollisuuden tavoitteita irtautua hiilestä toiminnoissaan. © Wärtsilä

Kaikki Wärtsilän tiedotteet löytyvät osoitteesta https://www.wartsila.com/media/news-releases ja http://news.cision.com/wartsila-corporation jossa voi myös ladata kuvat. 

Wärtsilä Energy lyhyesti 
Wärtsilä Energy johtaa muutosta kohti tulevaisuutta, jossa sähkö tuotetaan sataprosenttisesti uusiutuvalla energialla. Autamme asiakkaitamme irtautumaan hiilenkäytöstä kehittämällä markkinoiden johtavia teknologioita. Näitä ovat nykyisillä ja tulevaisuuden polttoaineilla toimivat sähköjärjestelmää tasapainottavat voimalaitokset, hybridiratkaisut sekä energian varastointi- ja optimointiteknologia, mukaanlukien GEMS-energianhallintajärjestelmä. Wärtsilä Energyn elinkaaripalvelut tukevat laitosten tehokkuutta, luotettavuutta ja suorituskykyä. Wärtsilä on toimittanut 74 GW voimalaitoskapasiteettia ja yli 80 energian varastointijärjestelmää yhteensä180 maahan. 

https://www.wartsila.com/energy

Wärtsilä lyhyesti 
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2020 Wärtsilän liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. 

https://www.wartsila.com