Wärtsilä on jo valmistautunut painolastivesien käsittelyä koskevan yleissopimuksen ratifiointiin

Wärtsilä Oyj Abp, Uutinen, 14 syyskuuta 2016 at 11.15 UTC+2

Wärtsilä on valmistautunut Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) painolastivesien käsittelyä koskevan yleissopimuksen ratifiointiin ja on jo etukäteen suunnitellut ja kehittänyt ratkaisuja painolastivesien käsittelyyn. Sopimukseen on nyt liittynyt vähimmäismäärä jäseniä ja yleissopimus on ratifioitu. Alusten painolastivesien käsittelyä koskeva kansainvälinen yleissopimus (BWM Convention) tulee voimaan 8.9.2017.

Suomi on viimeisin valtio, joka allekirjoitti liittymisasiakirjan. Yleissopimukseen on nyt liittynyt 52 valtiota, mikä on paljon enemmän kuin vaaditut vähintään 30 IMO:n jäsenvaltiota. Ratifiointi kuitenkin edellyttää, että allekirjoittaneet valtiot edustavat 35 prosenttia maailman rekisteröidystä tonnistosta. Tämä on ollut vaikeampi tavoite. Suomen liittyminen nostaa osuuden 35,1441 prosenttiin, mikä ylittää vähimmäistavoitteen niukasti.

Ratifiointi antaa nyt merenkulkualalle selkeät aikataulut, joiden puitteissa yleissopimuksen edellyttämiä toimia pitää ryhtyä toteuttamaan.

Tullessaan voimaan syyskuussa 2017 painolastivesien käsittelyä koskeva yleissopimus edellyttää, että aluksissa, joiden vetoisuus ylittää 400 bruttorekisteritonnia, tulee olla tyyppihyväksytty, yleissopimuksen ohjeiden ja vesien tyhjentämiseen liittyvän D2-säännöksen mukainen painolastivesien käsittelyjärjestelmä asennettuna ja toiminnassa.  

“Wärtsilä on tehnyt tällä saralla kehitystyötä tiiviissä yhteistyössä asiakkaidensa kanssa, jotta saamme markkinoille varmasti käytännöllisimmät ja tehokkaimmat ratkaisut. Wärtsilän maailmanlaajuinen huoltoverkosto tukee yrityksen painolastivesien käsittelyratkaisuja", sanoo Ballast Water Management Systems -yksikön johtaja Joe Thomas Wärtsilä Marine Solutionsilta.

IMO:n yleissopimuksen tarkoituksena on ehkäistä haitallisten vieraslajien leviäminen laivojen painolastivesien mukana merialueilta toisille, jolloin ne voivat tuottaa vahinkoa paikallisille lajeille.

Wärtsilän Aquarius -sarjan painolastiveden käsittelyjärjestelmät (BWMS) ovat kaksivaiheisia ratkaisuja. Ensimmäinen vaihe on suodatus, jossa käytetään automaattisia huuhtelusuodattimia. Toisessa vaiheessa käytetty tekniikka eroaa sen mukaan, käytetäänkö Aquarius-UV- vai Aquarius-EC-järjestelmää. Aquarius-UV-järjestelmässä vesi desinfioidaan ultraviolettisäteilyllä. Aquarius-EC-järjestelmässä vesi desinfioidaan natriumhypokloriitilla, jota tuotetaan sivuvirtauksen sähkökloorauksella. Molemmat BWMS-järjestelmät ovat IMO:n tyyppihyväksymiä ja niitä voidaan käyttää sekä turvallisilla että vaarallisilla alueilla. Niillä on myös USCG AMS –status, USCG:n tyyppihyväksyntä on tulossa vuonna 2017. Wärtsilä tarjoaa ratkaisut kaikkiin painolastivesien käsittelytarpeisiin: tuotteet sekä maailmanlaajuisen huoltoverkoston, joka kattaa tuotteen koko elinkaaren.

Lue lisää aiheesta ja Wärtsilän painolastivesien käsittelyyn sopivista tuotteista (englanniksi): Wärtsilä Ballast Water Management Systems

Kuvalinkki
Kuvateksti: Wärtsilä Aquarius UV painolastivesien käsittelyjärjestelmä

Lisätietoja:

Joe Thomas
Johtaja, Ballast Water Management Systems, Environmental Solutions
Wärtsilä Marine Solutions
Puh: +44 (0) 1202 662607
joe.thomas@wartsila.com

Marit Holmlund-Sund
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Marine Solutions
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: +358 10 709 1439
marit.holmlund-sund@wartsila.com

 

Wärtsilä lyhyesti:
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava edistyksellisen teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.
Vuonna 2015 Wärtsilän liikevaihto oli 5 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.800. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com