Osakkeiden merkinnät Wärtsilä Oyj Abp:n vuoden 2001 ja 2002 optio-oikeuksien perusteella

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 14 syyskuuta 2006 at 12.30 UTC+2

Wärtsilän vuoden 2001 optio-ohjelman osakkeiden merkintäaika alkoi 1.4.2003. Ohjelman ehtojen mukaan 27.7.2006 – 7.9.2006 välisenä aikana on vaihdettu 2.500 optiota, jotka oikeuttavat merkitsemään 3.750 Wärtsilän B-osaketta. Tästä aiheutuva osakepääoman korotus on yhteensä 13.125,00 euroa.

Vuoden 2002 optio-ohjelman ehtojen mukaan osakkeiden merkintäaika alkoi 1.4.2004. Ohjelman ehtojen mukaan 27.7.2006 – 7.9.2006 välisenä aikana on vaihdettu 12.300 optiota, jotka oikeuttavat merkitsemään 18.450 Wärtsilän B-osaketta. Tästä aiheutuva osakepääoman korotus on yhteensä 64.575,00 euroa.

Yhtiön osakepääomaa korotetaan yhteensä 77.700,00 eurolla. Korotuksen jälkeen osakepääoma on yhteensä 331.199.018,50 euroa ja osakkeiden lukumäärä 94.628.291 kappaletta, joista A-osakkeita 23.579.587 kappaletta ja B-osakkeita 71.048.704 kappaletta.

Yhtiö ilmoittaa osakepääoman korotuksen kaupparekisteriin rekisteröitäväksi.

Wärtsilä Oyj Abp

Kari Hietanen                               Eeva Kainulainen
Johtaja, lakiasiat ja henkilöstö       Tiedotusjohtaja

www.wartsila.com