Wärtsilä näyttää tietä kohti 100 % uusiutuvan energian tulevaisuutta

Wärtsilä Corporation, Lehdistötiedote 14 kesäkuuta 2018 at 10.00 UTC+2
  • visio
  • 100 percent graph fi

Teknologiakonserni Wärtsilä johtaa energiateollisuuden muutosta kohti tulevaisuutta, jossa käytetään sataprosenttisesti uusiutuvaa energiaa. Wärtsilä tuo julki energiamarkkinoiden visionsa ja esittää samalla kehotuksen ryhtyä toimiin, sillä kaikki vision toteuttamiseen tarvittavat teknologiat ovat jo saatavilla. Energiasektori on murroksessa, mikä vaikuttaa kaikkiin sidosryhmiin, ja Wärtsilä tulee johtamaan tätä muutosta hyödyntämällä monipuolista osaamistaan.

Tulevaisuuden energiajärjestelmissä keskeisintä on maksimoida edullisen uusiutuvan energian tuotanto. Tämä on mahdollista lisäämillä joustavia ratkaisuja. Maailmassa, jossa käytetään sataprosenttisesti uusiutuvaa energiaa, suurin osa tuotetusta energiasta tulee aurinko- ja tuulivoimasta. Tarvittava joustavuus saadaan joustavista voimalaitoksista, jotka käyttävät synteettisiä uusiutuvia polttoaineita, sekä hyödyntämällä yhä enemmän energian varastointiteknologiaa ja optimoimalla nykyisten järjestelmien elinkaaria.

Energiajärjestelmien integraattorina Wärtsilä ymmärtää eri teknologioiden roolit tulevaisuuden energiajärjestelmissä. Integroimalla eri järjestelmiä on mahdollista luoda optimaaliset keinot saavuttaa tulevaisuus, jossa käytetään sataprosenttisesti uusiutuvaa energiaa. Uusiutuva energia, etenkin aurinko- ja tuulivoima, on jo tällä hetkellä merkittävä osa energian kokonaistuotantoa useilla markkina-alueilla edistäen energiamarkkinoiden uutta suuntausta. Koska edullinen uusiutuva energia korvaa yhä enemmän nykyistä joustamatonta energiantuotantokapasiteettia, joustavan tuotannon ja energian varastointiratkaisujen markkinat ovat kasvussa. Wärtsilä tarjoaa elinkaaripalveluja ja -ratkaisuja asiakkailleen tukemalla heitä meneillään olevassa energiamurroksessa.

”Muutoksen nopeus tietenkin vaihtelee eri markkinoilla, mutta yleisesti ottaen tahti on nopeutumassa. Olemme kuitenkin jo saavuttaneet visiomme ensimmäisen merkkipaalun, sillä uusiutuva energia on jo nyt monilla alueilla kilpailukykyinen ilman tukia. Seuraava merkkipaalu saavutetaan, kun uusiutuva energia alkaa korvata nykyistä joustamatonta voimalaitoskapasiteettia kaikkialla maailmassa. Tämä on käännekohta, jossa uusiutuvasta energiasta tulee energian varastoinnin alhaisempien kustannusten siivittämänä uusi peruskuorman tuottaja”, kertoo Javier Cavada, Wärtsilä Energy Solutionsin johtaja.

Wärtsilä on tulevaisuuden energiajärjestelmien ytimessä ja vahvasti mukana kehittämässä kestävää yhteiskuntaa älykkäällä teknologialla. Yhtiön joustavat voimantuotantoratkaisut tarjoavat jo tällä hetkellä tarvittavan joustavan käytettävyyden ja ovat keskeinen osa sataprosenttisesti uusiutuvan energiajärjestelmän tulevaisuutta. Wärtsilän moottoriratkaisut pystyvät jo nyt käyttämään erilaisia kaasuja ja nestemäisiä polttoaineita, ja Wärtsilä kehittää sekä synteettisiä että perinteisiä biopolttoaineita käyttäviä moottoreita.

”Nykyinen joustamaton voimalaitoskapasiteetti hidastaa tällä hetkellä siirtymistä uusiutuvan energian tuotantoon monissa paikoissa. Wärtsilä auttaa asiakkaitaan ymmärtämään edullisen uusiutuvan energian mahdollisuudet ja sen vaikutukset asiakkaiden energiajärjestelmiin käyttämällä kehittynyttä energiajärjestelmämallinnusta. Investoinnit edulliseen uusiutuvaan energiaan sekä joustavuus auttavat asiakkaitamme menestymään maailmalla”, toteaa Matti Rautkivi, Wärtsilä Energy Solutionsin myyntijohtaja.

”Wärtsilän monipuolinen palveluvalikoima, johon sisältyy muun muassa moottorivoimalat, LNG-ratkaisut, energian varastointi ja integrointi, elinkaaren optimointi ja uudet teknologiat, kuten sähkön muunto kaasuksi, on rakennettu tarjoamaan asiakkaille joustavuutta ja luotettavuutta, jotka ovat välttämättömiä muuttuvassa energiamaailmassa. Pystymme tukemaan asiakkaitamme järjestelmän koko elinkaaren läpi parantamalla sen tehokkuutta ja antamalla jopa tukea uusiin liiketoimintamalleihin. Autamme asiakkaita saavuttamaan liiketoimintatavoitteet tarjoamalla pitkäaikaisia huoltosopimuksia toimintatakuulla”, lisää Pierpaolo Barbone, Wärtsilä Servicesin johtaja ja varatoimitusjohtaja.

https://www.wartsila.com/energy/our-vision

Lisätietoja: 

Javier Cavada
Johtaja
Wärtsilä Energy Solutions
Puh: +358 50 439 3952
javier.cavada@wartsila.com

Matti Rautkivi
Myyntijohtaja
Wärtsilä Energy Solutions
Puh: + 358 40 480 37 43
matti.rautkivi@wartsila.com

Wärtsilä Energy Solutions lyhyesti
Wärtsilä Energy Solutions on johtava kansainvälinen energiajärjestelmien integraattori, jolla on monipuolinen valikoima erilaisia ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja. Tarjontaamme sisältyy erittäin joustavia polttomoottorikäyttöisiä voimalaitoksia, suuria aurinkovoimaloita, energian varastointi- ja integrointiratkaisuja sekä LNG-terminaaleja ja -jakelujärjestelmiä. Wärtsilän joustavat ja tehokkaat ratkaisut tuottavat lisäarvoa ja mahdollistavat siirtymisen entistä kestävämpään ja nykyaikaisempaan energiajärjestelmään. Wärtsilän vuoteen 2017 mennessä toimittamien voimalaitosten asennettu kapasiteetti oli 67 GW, ja toimituksia oli tehty yhteensä 177 maahan.
www.smartpowergeneration.com

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, kokonaishyötysuhteeseen ja data-analytiikkaan. Vuonna 2017 Wärtsilän liikevaihto oli 4,9 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18 000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com