Wärtsilä sopeuttaa Ship Power -liiketoimintaa markkinatilannetta vastaavaksi

Wartsila Corporation, Pörssitiedote 14 toukokuuta 2009 at 08.45 UTC+2

Wärtsilän Ship Power -liiketoiminta aloittaa tänään neuvottelut organisaation ja resurssien uudelleen järjestämiseksi vastaamaan merkittävästi heikentynyttä meriteollisuuden maailmanlaajuista markkinatilannetta. Neuvottelut koskevat Wärtsilä Ship Power - liiketoiminnan koko henkilöstöä kaikissa toiminnoissa maailmanlaajuisesti. Yhteensä työpaikkojen vähennystarve on 400-450, joista noin 80 on Suomessa.

Näiden toimenpiteiden seurauksena Wärtsilän vuosittaiset säästöt ovat noin 30 miljoonaa euroa, jotka alkavat toteutua asteittain vuoden 2009 toisella puoliskolla ja vaikuttavat täysimääräisesti vuoden 2010 loppuun mennessä. Wärtsilän näkymät vuodelle 2009 pysyvät ennallaan.

”Meriteollisuuden markkinatilanne on muuttunut erittäin voimakkaasti kuuden viime kuukauden aikana ja olemme tehneet kaiken mahdollisen välttyäksemme työpaikkojen vähentämiseltä”, sanoo Ship Power -liiketoiminnan johtaja Jaakko Eskola.

”Koska markkinanäkymät jatkuvat erittäin haasteellisina, meidän täytyy vähentää kustannuksia ja samanaikaisesti varmistaa Ship Power -organisaation kilpailukyky ja tehokkuus vaarantamatta asiakassitoumuksiamme”, jatkaa Eskola.

Maailmanlaajuisen talouskriisin johdosta meriteollisuus ja laivanrakennusmarkkinat ovat romahtaneet pitkän ja voimakkaan kysyntäkauden jälkeen. Vuoden 2009 tammi-huhtikuussa Ship Powerin tilauskertymä romahti 86% 135 miljoonaan euroon edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kaikilla suurilla alussegmenteillä on ylikapasiteettia. Alentuneen kysynnän lisäksi olemassa oleviin tilauksiin liittyy peruutus- ja lykkäysriskejä. Wärtsilä arvioi Ship Power -tilausten potentiaaliseksi peruutusriskiksi noin 1.000 miljoonaa euroa. Vuoden 2009 tammi-huhtikuussa peruutuksia toteutui 75 miljoonan euron arvosta, mikä on vähennetty tilauskannasta. 

Henkilöstöneuvotteluilla Wärtsilä pyrkii sopeuttamaan Ship Power -liiketoiminnan vastaamaan asiakassegmenttien tarpeita. Näiden toimenpiteiden vaikutus eri henkilöstöryhmiin täsmentyy neuvottelujen edetessä.

Wärtsilä Ship Power työllistää noin 1300 henkilöä, jotka työskentelevät myynnin, projektihallinnan, suunnittelupalveluiden ja laivasuunnittelun aloilla. Wärtsilä Ship Powerilla on toimintaa noin 30 maassa. 

Lisätietoja:

Jaakko Eskola
Johtaja
Wärtsilä Ship Power
Puh: 010 709 5626

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 010 709 5599

Sijoittajakyselyt:

Raimo Lind
Varatoimitusjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 010 709 5640

Josephine Mickwitz
Johtaja, Sijoittajasuhteet
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 0400 784 889

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.

Vuonna 2008 Wärtsilän liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä oli 19.000 henkeä. Yrityksellä on 160 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

www.wartsila.com