Wärtsilälle Viking Gracen viisivuotinen huoltosopimus

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote 14 maaliskuuta 2013 at 16.00 UTC+2

Wärtsilä on tehnyt viisivuotisen huoltosopimuksen suomalaisvarustamo Viking Linen kanssa. Maaliskuun 1. päivänä voimaan tullut sopimus koskee vastikään käyttöön otetun Viking Gracen ylläpitoa ja huoltoa. Kyseessä on maailman suurin nesteytettyä maakaasua (LNG) polttoaineenaan käyttävä matkustaja-alus.

Sopimuksen piiriin kuuluvat Viking Gracen neljä Wärtsilä 50DF monipolttoainepäämoottoria sekä Wärtsilän LNGPac kaasujärjestelmän pikasulkuventtiilit. Wärtsilä vastaa moottoreiden erilaisista huoltopalveluista, muun muassa huoltotöistä, kunnossapitosuunnittelusta, kunnonvalvonnasta, varaosatoimituksista, teknisestä tuesta ja verstaspalveluista. Tavoitteena on pidentää huoltoväliä, optimoida varaosatoimitusten logistiikka sekä varmistaa paras mahdollinen hyötysuhde ja polttoaineenkulutus. Näillä toimilla tähdätään käyttökustannusten pienentämiseen.

”Viking Linella on Wärtsilän kanssa erinomainen liikesuhde, ja tämän sopimuksen myötä yhteistyö syvenee entisestään. Ylläpitosopimus tuo kunnossapitotoimiin ennustettavuutta. Huoltovälin pidentymisen ansiosta voimme pienentää käyttökustannuksia ja optimoida Viking Gracen elinkaaritehokkuuden”, sanoo Viking Line Abp:n tekninen johtaja Tony Öhman.

Viking Grace liikennöi Itämerellä Turun ja Tukholman väliä. Alus on suunniteltu kuljettamaan henkilö- ja kuorma-autojen sekä rekkojen ohella 2800 matkustajaa ja 200 miehistön jäsentä. LNG-käyttöiset Wärtsilä DF moottorit antavat alukselle mahdollisuuden kulkea rikkipäästöjen valvonta-alueilla (SECA-alueilla) ja tulevilla typpipäästöjen valvonta-alueilla (NECA-alueilla) rajoituksitta.

Wärtsilän monipolttoaineteknologian ansiosta Viking Grace on IMO:n (Industrial Maritime Organisation) ja EU:n tiukimpien nykyisten ja tulossa olevien merenkulkualan ympäristösäädösten mukainen ja jopa ylittää ne.

Toimialan laajin huoltoverkosto

Services  on yksi Wärtsilän kolmesta liiketoiminnosta, joista kaksi muuta ovat Ship Power ja Power Plants. Wärtsilä Services -liiketoiminnan huoltoverkosto on alan laajin. Wärtsilä tarjoaa huoltopalveluitaan maailmanlaajuisesti sekä merenkulku- että energia-alalle. Laaja palveluvalikoima kattaa ympäristöpalvelut ja – ratkaisut, moottorien, propulsiojärjestelmien, sähkö- ja automaatiojärjestelmien ja kattiloiden huollon sekä kenttähuollon ja varaosapalvelun. Valikoima sisältää myös päivitys- ja muuntotyöt, pitkäaikaiset moottorien ja propulsiojärjestelmien huoltosopimukset sekä koulutuspalvelut. Wärtsilä Services on edelläkävijä uusien palvelukonseptien kehittämisessä ja sen tavoitteena on vastata asiakkaiden tarpeisiin optimaalisen toiminnallisen tehokkuuden saavuttamiseksi. Wärtsilä Services omistaa noin 70 huoltoverstasta, ja sen palveluksessa on yli 11 000 huoltoalan ammattilaista. 
 
Wärtsilän lehdistötiedote 3.3.2011: Wärtsilälle tilaus kaasumoottorien ja laitteistojen toimittamisesta Viking Linen uuteen ympäristömyötäiseen matkustaja-alukseen

Wärtsilän lehdistötiedote 21.3.2011: Wärtsilä LNGPac and Compact Silencer System added to scope of supply for new Viking Line ferry

Viking Gracen kuva

Lisätietoja:

Peter Guldbrand
Myyntipäällikkö
Wärtsilä Finland Oy, Services
Puh. 040 837 3886
peter.guldbrand@wartsila.com

Mirja-Maija Santala
Mediapäällikkö
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 0400 793 827
mirja-maija.santala@wartsila.com  

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2012 Wärtsilän liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa ja henkilöstömäärä oli noin 18.900 henkeä. Yrityksellä on lähes 170 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.wartsila.com