Wärtsilän varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 14.3.2007

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 14 maaliskuuta 2007 at 17.15 UTC+2

Wärtsilän varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille vastuuvapauden tilivuodelta 2006. Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,75 euroa osakkeelta. Osingon maksupäiväksi päätettiin 26.3.2007. Osingot maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään omistajaluetteloon. Täsmäytyspäivä on 19. maaliskuuta 2007.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot päätettiin seuraavasti:
- Jäsen   50.000 euroa/vuosi
- Varapuheenjohtaja  75.000 euroa/vuosi
- Puheenjohtaja  100.000 euroa/vuosi
- Lisäksi jokaiselle jäsenelle maksetaan 400 euroa kokoukselta, jossa jäsen
on ollut läsnä, kokouksen puheenjohtajalle palkkio maksetaan 100%:lla korotettuna.
Vuosipalkkiosta noin 40% maksetaan Wärtsilän B-osakkeina.
Wärtsilän varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin dipl.ins. MBA Maarit Aarni-Sirviö, toimitusjohtaja Heikki Allonen, vuorineuvos Göran J. Ehrnrooth,  merenkulkuneuvos Antti Lagerroos, toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld ja toimitusjohtaja Matti Vuoria.
 
Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista seuraavasti:

a)
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien A- ja/tai B-sarjan osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa hallituksen määräämin ehdoin ja hallituksen määräämään hintaan.

b)
Valtuutuksen nojalla uusia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 9.555.434 kappaletta siten, että
- A-sarjan osakkeita annetaan enintään 2.357.958 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 7.197.476 kappaletta osakkeenomistajille samassa suhteessa kuin heillä ennestään on yhtiön osakkeita, ja/tai
- B-sarjan osakkeita annetaan enintään 9.555.434 kappaletta poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

c)
Valtuutusta voidaan yllä esitetyin rajoituksin käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta. Uusmerkintä voidaan suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta.

d)
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Yhtiökokouksessa ei äänestetty.

Wärtsilä Oyj Abp

Kari Hietanen                          Eeva Kainulainen
Johtaja, Lakiasiat ja henkilöstö Tiedotusjohtaja

Yhtiökokous 2007 PDF, 1Mb »