Wärtsilä suunnittelee rakenteellisia muutoksia selkeyttääkseen merenkulun tuotevalikoimaansa

Wärtsilä Corporation, Lehdistötiedote 14 helmikuuta 2023 at 10.00 UTC+2

Wärtsilä suunnittelee lisäpanostuksia alusten toimintojen optimointiin ja Voyage-liiketoimintayksikön osan siirtämistä Portfolio Business -liiketoimintaan

Kuten lokakuussa 2022 tiedotettiin, Wärtsilä on integroinut Voyage-liiketoimintansa osaksi Wärtsilä Marine Power -liiketoimintaa vuoden 2023 alussa vahvistaakseen elinkaaripalveluidensa valikoimaa ja nopeuttaakseen Voyage-liiketoiminnan käännettä kannattavaksi. Nyt valmiiksi saadun strategia-analyysin perusteella Voyagen tuotevalikoimaa selkeytetään ja sen on tarkoitus jatkossa keskittyä laivojen ja satamien toimintojen optimointiin sekä niihin liittyviin simulointi- ja koulutuspalveluihin. Suunniteltu liiketoimintayksikkö, Voyage Services, takaa vahvan strategisen sopivuuden Wärtsilä Marine Power -liiketoimintaan.

Alusten toimintojen tehostettu optimointi satamasta satamaan alentaa kustannuksia ja vähentää päästöjä merenkulussa. Asiakkaat hyötyvät Wärtsilän kyvystä yhdistää alusten toimintojen optimointi satamaliikenteen hallintaan ja suorituskykyyn perustuviin palveluihin satamatoiminnoissa.

Suunnitelman mukaan NACOS Navigation, NACOS Automation, Dynamic Positioning ja sensorit puolestaan sulautettaisiin uudeksi, erilliseksi liiketoimintayksiköksi, joka siirretään Wärtsilä Portfolio Business -liiketoimintaan huhtikuun 2023 aikana. Wärtsilä Portfolio Business muodostuu liiketoimintayksiköistä, joita johdetaan itsenäisesti tarkoituksena nopeuttaa suorituskykyparannuksia ja vapauttaa niiden potentiaali yritysmyyntien tai muiden strategisten vaihtoehtojen kautta. Liiketoiminnan jatkuvuus varmistetaan vaarantamatta nykyisiä asiakassitoumuksia.

“Olemme sitoutuneita edistämään merenkulun hiilineutraaliutta ja nopeuttamaan entisen Voyage-liiketoiminnan käännettä kannattavaksi. Yhdistämällä digitaalisen osaamisemme suorituskykyyn perustuviin palveluihin saavutamme synergiaetuja ja tarjoamme asiakkaillemme ainutlaatuisia ratkaisuja alus- ja satamatoimintojen optimointiin. Suunnitelma yhdistää nämä tietyt entisen Voyage-liiketoiminnan ratkaisut Marine Powerin valikoimaan tarjoaa asiakkaille vahvimman mahdollisen hiilineutraaliuutta tavoittelevan ratkaisuvalikoiman”, sanoo Roger Holm, Wärtsilä Marine Power -liiketoiminnan johtaja.

Suunniteltuihin muutoksiin liittyen Wärtsilä käynnistää muutosneuvottelut. Arvioitu vähennystarve nykyisessä Voyage-organisaatiossa Suomessa on enintään 50 positiota ja maailmanlaajuisesti yhteensä noin 300 positiota. Osana prosessia tullaan avaamaan myös noin 150 uutta positiota.

Marine Electrical Systems -liiketoimintayksikön suunnitellaan siirtyvän Marine Systems -liiketoiminnasta Portfolio Business -liiketoimintaan

Voyagen strategia-analyysin lisäksi Wärtsilä on tarkastellut myös muiden liiketoimintayksiköiden sopivuutta yhtiön strategiaan. Tämän tuloksena merenkulun sähköisiin integraatioihin keskittyvän Marine Electrical Systems -liiketoimintayksikön suunnitellaan siirtyvän Portfolio Business -liiketoimintaan huhtikuun 2023 aikana.

“Marine Electrical Systems palvelee eri markkinoita ja asiakkaita kuin muu Wärtsilä ja sillä on vain pieni strateginen yhteys muun organisaation kanssa. Siksi uskomme, että sen itsenäisyys ja mahdollinen uusi omistaja ovat paras ratkaisu kehittää Marine Electrical Systems -liiketoimintaa ja luoda arvoa omistajille. Liiketoiminnan jatkuvuus on taattu, nykyisiin asiakassitoumuksiin tällä ei ole vaikutusta”, sanoo Tamara de Gruyter, Marine Systems ja Portfolio Business -liiketoimintojen johtaja.

Tällä muutoksella ei ole vaikutuksia Suomessa.

Wärtsilä julkaisee myöhemmin uuden suunnitellun organisaatiorakenteen mukaisen oikaisun taloustietoihin.

Lisätietoja tähän tiedotteeseen liittyen:

Saara Smura 
Johtaja, konserniviestintä
Communications & Branding
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 050 363 5577 
saara.smura@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava innovatiivisen teknologian ja elinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Panostamme kestävän teknologian ja palveluiden innovaatioihin auttaaksemme asiakkaitamme huomioimaan ympäristön ja parantamaan taloudellista suorituskykyään. 17 500 omistautunutta ja ammattitaitoista työntekijäämme yli 240 toimipisteessä 79 maassa mahdollistavat toimialojemme siirtymän kohti hiilineutraaliutta ympäri maailmaa. Vuonna 2022 Wärtsilän liikevaihto oli 5,8 miljardia euroa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com