Wärtsilä Oyj Abp:n vuosikertomus vuodelta 2022 julkaistu

Wärtsilä Corporation, Pörssitiedote 14 helmikuuta 2023 at 13.00 UTC+2

Wärtsilä Oyj Abp:n vuosikertomus vuodelta 2022 julkaistu

Wärtsilä Oyj Abp on tänään 14.2.2023 julkaissut vuosikertomuksensa vuodelta 2022. Vuosikertomus sisältää yhtiön liiketoimintakatsauksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, vuoden 2022 palkitsemisraportin, kestävän kehityksen katsauksen, hallituksen toimintakertomuksen sekä vuoden 2022 tilinpäätöksen.

Tilinpäätös julkaistaan European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-tiedostona. Konsernitilinpäätös on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on suorittanut kohtuullisen varmuuden antavan toimeksiannon koskien Wärtsilän laatimaa ESEF-tilinpäätöstä kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin (ISAE) 3000 (uudistettu) mukaisesti.

Vuosikertomus on tämän tiedotteen liitteenä PDF-tiedostona ja tilinpäätös XHTML-tiedostona. Vuosikertomus on myös saatavilla osoitteessa
www.wartsila.com.

Lisätietoja:
H
anna-Maria Heikkinen
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 010 709 1461

hanna-maria.heikkinen@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava innovatiivisen teknologian ja elinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Panostamme kestävän teknologian ja palveluiden innovaatioihin auttaaksemme asiakkaitamme huomioimaan ympäristön ja parantamaan taloudellista suorituskykyään. 17 500 omistautunutta ja ammattitaitoista työntekijäämme yli 240 toimipisteessä 79 maassa mahdollistavat toimialojemme siirtymän kohti hiilineutraaliutta ympäri maailmaa. Vuonna 2022 Wärtsilän liikevaihto oli 5,8 miljardia euroa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com

Wärtsilä Vuosikertomus 2022

743700G7A9J1PHM3X223-2022-12-31-FI.zip