Sisäpiiritieto: Wärtsilä kirjaa 40 miljoonan euron varauksen Olkiluoto 1 ja 2 -ydinvoimalaitosprojektiin Suomessa

Wärtsilä Corporation, Pörssitiedote 13 joulukuuta 2022 at 19.00 UTC+2

Sisäpiiritieto: Wärtsilä kirjaa 40 miljoonan euron varauksen Olkiluoto 1 ja 2 -ydinvoimalaitosprojektiin Suomessa

Wärtsilä allekirjoitti vuonna 2013 sopimuksen Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) kanssa yhdeksän varavoimadieselgeneraattorin ja niiden apujärjestelmien toimittamisesta Olkiluoto 1 ja 2 -voimalaitoksille Suomessa. Lokakuussa 2020 TVO käynnisti välimiesmenettelyn Wärtsilää vastaan projektin asennus- ja käyttöönottoaikatauluun liittyen.

Vuoden 2022 kolmannen vuosineljänneksen aikana välimiesoikeus teki ratkaisut osapuolten esittämistä vaatimuksista, jotka koskivat toimituksen aikatauluja, lisäkustannuksia ja viivästyssakkoja. Välimiesoikeuden päätöksestä johtuen Wärtsilän täytyy nopeuttaa edelleen asennus- ja käyttöönottoaikataulua, ja Wärtsilä on nyt suorittanut perusteellisen analyysin projektin loppuunsaattamisesta ja sen kustannusvaikutuksista.

Tämän seurauksena Olkiluoto-projektiin liittyvä 40 miljoonan euron kustannusvaraus heikentää Wärtsilän Energy-liiketoiminnan vertailukelpoista liiketulosta vuoden 2022 neljännellä vuosineljänneksellä.

Wärtsilä julkaisee tilinpäätöstiedotteen 31. tammikuuta.

Lisätietoja:

Hanna-Maria Heikkinen
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 010 709 1461
hanna-maria.heikkinen@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava innovatiivisen teknologian ja elinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Panostamme kestävän teknologian ja palveluiden innovaatioihin auttaaksemme asiakkaitamme huomioimaan ympäristön ja parantamaan taloudellista suorituskykyään. Yli 200 toimipisteessä 68 maassa 17 000 omistautunutta ja ammattitaitoista työntekijäämme mahdollistavat toimialojemme siirtymän kohti hiilineutraaliutta ympäri maailmaa. Vuonna 2021 Wärtsilän liikevaihto oli 4,8 miljardia euroa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.wartsila.com