Euroopan investointipankilta 150 miljoonan euron laina Wärtsilän tutkimus- ja kehitystoimintaan

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote 13 kesäkuuta 2013 at 16.00 UTC+2

Euroopan investointipankki (EIP) on myöntänyt Wärtsilälle 150 miljoonan euron lainan, jolla Wärtsilä rahoittaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaansa useissa Euroopan maissa. Sopimus 10 vuoden lainasta allekirjoitettiin Helsingissä 13.6.2013.

Tämä laina on jatkoa Wärtsilän pitkäaikaiselle ja läheiselle yhteistyölle Euroopan investointipankin kanssa. Lainan turvin Wärtsilä jatkaa puhtaampien, tehokkaampien ja luotettavampien moottorien ja voimalaitosten kehittämistä tavoitteenaan lisätä niiden automatisointia, alentaa elinkaarikustannuksia ja parantaa ympäristösuorituskykyä. Uusien merenkulun päästörajoitusten odotetaan lisäävän ympäristömyötäisempien moottorien kysyntää ja samanlainen kehitys on odotettavissa myös voimalaitostoiminnan alalla.

"Olemme tyytyväisiä tähän Wärtsilän kanssa allekirjoitettuun sopimukseen, joka parantaa merkittävästi kuljetusalan ja energiantuotannon polttoainetehokkuutta ja edistää kestävää kehitystä. Nämä keskeiset tekijät tukevat EIP:n keskeisiä tavoitteita merenkulku- ja energiantuotantosektoreilla", toteaa EIP:n johtaja Jonathan Taylor.

"Tämä tärkeä laina on neljäs tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoitussopimus EIB:n ja Wärtsilän välillä. Ensimmäinen laina allekirjoitettiin jo vuonna 2003. Tällä lainalla on keskeinen merkitys tutkimus- ja kehitystoimintamme pitkäaikaisessa rahoittamisessa. Huipputason tuotekehitys on merkittävässä asemassa kilpailukykymme säilyttämisessä nopeasti muuttuvilla maailmanmarkkinoilla", sanoo Raimo Lind, Wärtsilän varatoimitusjohtaja.

Euroopassa Wärtsilällä on tutkimuskeskukset Suomessa, Italiassa, Sveitsissä, Englannissa, Hollannissa, Norjassa ja Espanjassa. Vuonna 2012 Wärtsilä investoi tutkimus- ja kehityshankkeisiin 188 miljoonaa euroa, joka on neljä prosenttia yhtiön liikevaihdosta. Wärtsilän tutkimus- ja kehitystoiminnoissa työskentelee yli 800 henkilöä maailmanlaajuisesti.

Wärtsilän tutkimus- ja kehitystoiminnan pääalueita ovat 4- ja 2-tahtimoottorit, potkurit, vaihteistojärjestelmät, tiivisteet ja laakerit sekä näiden integrointi. Wärtsilä on tehnyt merkittävää ja uraauurtavaa työtä monipolttoaineteknologiaan perustuvien 2- ja 4-tahtimoottoreiden kehitystyössä. . Yhtiö on viime vuosina tuonut markkinoille useita kaasumoottoreita, joiden polttoainejoustavuus on erinomainen. Lisäksi ympäristö- sekä pumppu- ja kaasuteknologiat ovat yhä tärkeämpiä tutkimus-ja kehitystyön kohteita.

Wärtsilän lehdistötiedote 21.10.2011: Euroopan investointipankilta 150 miljoonan euron laina Wärtsilän tutkimus- ja kehitystoimintaan

Lisätietoja:
Markus Pietikäinen
Rahoitusjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 040 525 3024
markus.pietikainen@wartsila.com  

Tuula Franck
Viestintäpäällikkö
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 0400 267555
tuula.franck@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.
Vuonna 2012 Wärtsilän liikevaihto oli 4.7 miljardia euroa ja henkilöstömäärä oli noin 18.900 henkeä. Yrityksellä on lähes 170 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.wartsila.com