Wärtsilä kasvattaa omistusosuutensa italialaisessa Wärtsilä Navim Diesel -yhtiössä 100 prosenttiin

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote 13 toukokuuta 2009 at 11.30 UTC+2

Wärtsilä on ostanut loput 60 prosenttia italialaisen Wärtsilä Navim Dieselin osakekannasta ja on näin kasvattanut omistusosuutensa yrityksessä sataan prosenttiin. Wärtsilä Navim Diesel on erikoistunut merenkulkualan myynti- ja palvelutoimintoihin, ja sillä on vahva markkina-asema ennen kaikkea Matkustajalaivat-asiakassegmentissä. Yrityksellä on laaja-alaisen kokemuksensa ja laadukkaan palvelunsa ansiosta erinomainen maine asiakkaidensa keskuudessa. Wärtsilä Navim Diesel toimii Genovassa.

Kaupan myötä Wärtsilän ja Wärtsilä Navim Dieselin toiminnot yhtenäistetään, mikä selkiyttää toimintaa Italian markkinoilla ja Wärtsilä pääsee entistä lähemmäs asiakkaitaan. Wärtsilä Navim Dieselin henkilöstön korkea ammattitaito ja osaaminen ovat arvokas lisä Wärtsilän palvelutarjontaan Italiassa.

”Kauppa vahvistaa Wärtsilän markkina-asemaa entisestään Italiassa sekä myös yhtenä maailman johtavista merenkulkualan huoltopalveluiden tarjoajana”, toteaa Carl-Henrik Björk, johtaja, matkustajalaivat, Wärtsilä Ship Power.

Wärtsilä Navim Dieselin vuoden 2008 liikevaihto oli 46 miljoonaa euroa, ja yrityksen kannattavuus oli hyvä. Yrityksessä työskentelee 88 henkeä. Yrityksen liiketoiminta yhdistetään Wärtsilän Services-liiketoimintaan Italiassa, ja kaikki työntekijät jatkavat Wärtsilän palveluksessa. Kaupan arvoa ei julkisteta.

Lisätietoja:

Carl-Henrik Björk
Johtaja, matkustajalaivat
Wärtsilä Ship Power
Puh: +39-335-7274764

Andrea Caorsi
Toimitusjohtaja
Wärtsilä Navim Diesel srl
Puh: +39-335-7719144

Tuula Franck
Lehdistöpäällikkö
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 0400-267555

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.

Vuonna 2008 Wärtsilän liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä oli 19 000 henkeä. Yrityksellä on 160 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

www.wartsila.com