Pohjoismaiden Investointipankilta 50 miljoonan euron laina Wärtsilän tutkimus- ja kehitystoimintaan

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote 13 helmikuuta 2013 at 16.00 UTC+2

Wärtsilä ja Pohjoismaiden Investointipankki ovat sopineet 50 miljoonan euron lainasta tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoitukseen. Sopimus 10 vuoden lainasta allekirjoitettiin Helsingissä 13. helmikuuta 2013. Tämä laina tukee Wärtsilän pitkäntähtäimen strategiaa, jonka mukaan yhtiön tavoitteena on vahvistaa asemaansa teknologiajohtajana maailmanlaajuisilla merenkulun ja energia-alan markkinoilla. Laina kohdistetaan keskinopeiden 4-tahtimoottoreiden kehittämiseen entistä tehokkaammiksi ja luotettavammiksi. Keskeisenä tavoitteena on alentaa niiden elinkaarikustannuksia sekä parantaa ympäristösuorituskykyä.

Tutkimus- ja kehitystoiminnalla on keskeinen asema Wärtsilässä. Tutkimus- ja kehityskulut ovat kasvaneet yli 30 prosentilla vuodesta 2009. Vuonna 2012 tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyvät kulut olivat korkealla 188 milj. euron tasolla ja vastasivat 4 prosenttia liikevaihdosta.

Wärtsilän tutkimus- ja kehitystoiminnan pääalueet ovat 4-tahtimoottorit, 2-tahtimoottorit, propulsiojärjestelmät sekä päästöjen vähentämiseen ja energiatehokkuuteen liittyvät tuotteet. Wärtsilällä on tällä hetkellä markkinoiden laajin valikoima pakokaasupuhdistusjärjestelmiä, joilla vähennetään rikkipäästöjä. Tuotevalikoimaan kuuluvat avoimeen ja suljettuun kiertoon perustuvat rikkipesurit sekä näiden tuotteiden yhdistelmä, hybridirikkipesuri. AQUARIUS UV -painolastiveden käsittelyjärjestelmä sai tyyppihyväksynnän joulukuussa 2012. Wärtsilä on edelläkävijä 2- ja 4-tahtimoottorien monipolttoaineteknologian kehittämisessä. Vuoden 2012 testitulokset osoittivat, että Wärtsilän hidaskäyntisen 2-tahtisen monipolttoainemoottorin kehitysprojekti etenee suunnitellusti ja uusi teknologia noudattaa täysin tulevan IMO Tier III:n päästörajoja ilman pakokaasunpuhdistusjärjestelmiä.

Wärtsilällä on moottoriteknologian tutkimuskeskukset Suomessa, Italiassa, Espanjassa ja Sveitsissä.

Lisätietoja:

Markus Pietikäinen
Rahoitusjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 040 525 3024
markus.pietikainen@wartsila.com

Tuula Franck
Viestintäpäällikkö
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 0400 267555
tuula.franck@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.
Vuonna 2012 Wärtsilän liikevaihto oli 4.7 miljardia euroa ja henkilöstömäärä oli noin 18.900 henkeä. Yrityksellä on lähes 170 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

www.wartsila.com