Wärtsilä luopuu ELAC Nautik -liiketoiminnastaan

Wärtsilä Corporation, Lehdistötiedote 12 joulukuuta 2019 at 09.00 UTC+2

Teknologiakonserni Wärtsilä ilmoittaa myyvänsä omistamansa ELAC Nautik GmbH:n (ELAC Nautik) osakkeet Iso-Britannian pörssiin listatulle Cohort plc:lle, joka on erikoistunut puolustus-, turvallisuus- ja niihin liittyviin markkinasektoreihin.

ELAC Nautikista tuli osa Wärtsilää L-3 Communications MSI:n oston yhteydessä vuonna 2015. Sen painopisteenä markkinoilla ovat kaikuluotaimet, mukaan lukien ääniluotaimet, vedenalaiset viestintäjärjestelmät sekä kaikujärjestelmät pienille ja keskikokoisille asevoimien sukellusveneille. Yritys sijaitsee Saksan Kielissä, ja sillä on tällä hetkellä noin 120 työntekijää. Sen vuotuinen liikevaihto on noin 21 miljoonaa euroa.

Myynnin julkistamisen yhteydessä Antti Kuokkanen, johtaja, Electronics, Entertainment and Processing, Wärtsilä Marine, totesi: "Smart Marine Ecosystem -konseptinsa kautta Wärtsilä johtaa meriteollisuuden siirtymistä uuteen aikakauteen, jolle on ominaista korkea tehokkuus, parannettu turvallisuus ja merkittävä ympäristövastuu. Tämä on Marine -liiketoimintamme ydinstrategia, ja mukautamme liiketoimintavalikoimaamme sisältämään ne kasvualat, jotka voivat edistää tätä muutosta."

ELAC Nautik -liiketoiminnalla ei ole selkeää synergistä yhteyttä Wärtsilän Smart Marine -toimintaan merenkulkusektorin uudistamisessa, mutta sen sijaan se sopii hyvin Cohortin tuotevalikoimaan. Tämä yritysosto noudattaa Cohortin strategiaa, jonka mukaan yhtiön kasvua vauhditetaan kohdistetuin yritysostoin. Lisättyään ELAC Nautikin tuotteet valikoimaansa Cohortilla on poikkeuksellisen laaja ja pätevä tarjonta nopeasti kasvavalla markkinasektorilla.

Cohortin toimitusjohtaja Andrew Thomis kommentoi: "ELACin ostaminen on Cohortille merkittävä askel. Sen myötä kasvava ja kannattava valikoimamme täydentyy kuudennella itsenäisellä liiketoimintayksiköllä. Hankinta täydentää erinomaisesti puolustus- ja turvallisuusalan ydinosaamistamme, sillä ELAC Nautikilla on johtava asema houkuttelevilla ja kasvavilla sukellusvene- ja pintaluotainmarkkinoilla, mikä vahvistaa ja laajentaa konsernin olemassa olevaa merenkulkujärjestelmien osaamista."

Kauppa edellyttää hyväksyntöjä, ja se odotetaan saatavan päätökseen vuoden 2020 alkupuolella.

Lisätietoja:

Marit Holmlund-Sund
General Manager, Positioning, Marine Business Marketing
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 010 709 1439

marit.holmlund-sund@wartsila.com

Lucy Hick
Group Head of Marketing & Corporate Communications
Cohort plc
Puh: +44 118 909 0245

lhick@cohortplc.com

 

Lisätietoja sijoittajille:

Natalia Valtasaari
Sijoittajasuhdejohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 010 709 5637

natalia.valtasaari@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti:
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2018 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19 000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com