Wärtsilältä uutta 2-tahtimoottorien monipolttoaineteknologiaa

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote 12 marraskuuta 2013 at 13.00 UTC+2

Wärtsilä on menestyksekkäästi toteuttanut hidaskäyntisen 2-tahtisen monipolttoainemoottorinsa täysimittaisen kaasukäyttötestauksen ja tuo markkinoille kattavan valikoiman uusia matalapaineteknologiaan perustuvia moottoreita. Vakiintuneen ja hyväksi todetun teknologian merkitys varustamoille ja laivaoperaattoreille on mittava ja uuden moottorin uskotaankin mullistavan merenkulkua ja erityisesti kauppalaiva-alaa. Ensimmäinen tätä teknologiaa hyödyntävä moottori on Wärtsilä RT-flex50DF, jonka toimitukset alkavat vuoden 2014 kolmannen neljänneksen aikana. Sen jälkeen ovat vuorossa yhtiön uuden Generation X -sarjan muut moottorit, joita aletaan toimittaa vuosina 2015–2016.

Merkittäviä hyötyjä

Wärtsilän 2-tahtimoottoreiden koko valikoima tulee myyntiin matalapainekaasuun perustuvina monipolttoaineversioina (dual-fuel, DF). Tämä teknologia tarjoaa merkittäviä etuja. Muihin vastaaviin teknologioihin verrattuna Wärtsilän matalapainekaasuun perustuvien DF-moottorien investointikustannukset ovat 15-20 prosenttia alhaisemmat. Tämän mahdollistaa merkittävästi yksinkertaisempi ja edullisempi LNG- ja kaasunkäsittelyjärjestelmä, joka toimii alle 10 barin paineilla. Lisäksi pakokaasujen puhdistukseen ei tarvita lisäjärjestelmiä, sillä uudet moottorit täyttävät IMO (Kansainvälinen Merenkulkujärjestö) Tier III:n mukaiset päästövaatimukset kaasukäytössä. Lisäksi Tier II:n vähimmäistaso saavutetaan nestemäisellä polttoaineella.

Wärtsilän teknologialla saavutetaan myös huomattavia etuja käyttökustannuksissa, sillä laivoihin ei tarvitse asentaa korkeapaineista moottorin ulkopuolista kaasukompressointijärjestelmää eikä typpioksidipäästöjen puhdistusjärjestelmää. Toinen tärkeä etu on, että Wärtsilän teknologia mahdollistaa moottorin vakaan toiminnan kaasukäytöllä kaikilla tehoalueilla. Alhaisella teholla käydessään moottorin ei tarvitse siirtyä käyttämään dieselpolttoainetta. Lisäksi pilottipolttoaineen kulutus on vain noin yksi prosentti polttoaineen kokonaismäärästä, mikä on huomattavasti alempi kuin muilla teknologioilla.

Wärtsilän matalapainekaasujärjestelmä täyttää kaikki turvallisuusvaatimukset. Matalapainekaasuteknologia on vakiintunut ja hyväksi todettu ja se on nykyään kaikkien 4-tahtimoottoreiden valmistajien standardi.

Lisätietoa aiheesta on tämän lehdistötiedotteen englanninkielisessä versiossa.

Kuvia Wärtsilä RT-flex50DF-moottorista:

Kuva 1
Kuva 2
Kuva 3

Lisätietoja:

Martin Wernli
Johtaja, 2-stroke, Wärtsilä Ship Power
Johtaja, Wärtsilä Switzerland
Puh: +41 52 262 2686
martin.wernli@wartsila.com

Tuula Franck
Viestintäpäällikkö
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 0400 267555
tuula.franck@wartsila.com  

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2012 Wärtsilän liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa ja henkilöstömäärä oli noin 18.900 henkeä. Yrityksellä on lähes 170 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.wartsila.com