Wärtsilän hallitus päätti osingon toisen erän jakamisesta

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 12 syyskuuta 2017 at 17.15 UTC+2

Wärtsilä Oyj Abp:n hallitus on päättänyt osingon toisen erän, yhteensä 0,65 euroa/osake, jakamisesta varsinaisen yhtiökokouksen 2.3.2017 antaman valtuutuksen perusteella. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.9.2017 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 21.9.2017. Osingonmaksun jälkeen Wärtsilä on jakanut osinkoa yhteensä 1,30 euroa/osake vuonna 2017.

Wärtsilä Oyj Abp
Hallitus

Lisätietoja:

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Puh: 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava edistyksellisen teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2016 Wärtsilän liikevaihto oli 4,8 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
https://www.wartsila.com/