Wärtsilän maksuttomassa osakeannissa annetut osakkeet merkitty kaupparekisteriin

Wärtsilä Corporation, Pörssitiedote 12 maaliskuuta 2018 at 11.00 UTC+2

Wärtsilän maksuttomassa osakeannissa annetut osakkeet merkitty kaupparekisteriin

Wärtsilä Oyj Abp:n yhtiökokouksen 8.3.2018 päättämässä maksuttomassa osakeannissa annetut 394.482.260 uutta osaketta on tänään merkitty kaupparekisteriin. Maksuttoman osakeannin tavoitteena on yhtiön osakkeen likviditeetin parantaminen. Maksuttomassa osakeannissa annetaan osakkeenomistajien etuoikeutta noudattaen kutakin yhtä vanhaa osaketta kohti kaksi uutta osaketta, jolloin osakkeiden kokonaismäärä annin jälkeen on 591.723.390. Kaikki osakkeet tuottavat jatkossa osakkeenomistajille yhtäläiset oikeudet. Osakeanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä, eikä se vaadi osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet tästä päivästä lukien ja ovat julkisen kaupankäynnin kohteena 13.3.2018 alkaen.

Lisätietoja: 

Kari Hietanen
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 5609 
kari.hietanen@wartsila.com 

Natalia Valtasaari
Sijoittaja- ja mediasuhdejohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com 

Wärtsilä Oyj Abp

Marco Wirén
Talous- ja rahoitusjohtaja
Kari Hietanen
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2017 Wärtsilän liikevaihto oli 4,9 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com