Wärtsilän yhtiökokous 12.3.2003

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 12 maaliskuuta 2003 at 18.30 UTC+2

Wärtsilän yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin vuorineuvos Göran J. Ehrnrooth, toimitusjohtaja Risto Hautamäki, ministeri Jaakko Iloniemi, merenkulkuneuvos Antti Lagerroos, toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld ja toimitusjohtaja Paavo Pitkänen. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Antti Lagerroosin ja varapuheenjohtajaksi Göran J. Ehrnroothin.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilivuodelta 2002. Normaaliosinkona päätettiin jakaa 0,25 euroa/osake (0,50) ja ylimääräisenä osinkona 1,50 euroa/osake (3,50) eli yhteensä 1,75 euroa/osake (4,00).

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy Ab.

Muut yhtiökokousasiat
Ylimääräiseen osinkoon liittyen yhtiökokous päätti, että vuoden 1994 vaihdettavien debentuurilainojen vaihtosuhdetta ja vuoden 1996 optiolainaan liittyvien optiotodistusten mukaista Wärtsilän osakkeen merkintähintaa muutetaan ylimääräisen osingon määrää vastaavasti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden ajaksi hankkimaan Helsingin pörssistä yhtiön omia osakkeita kulloinkin voimassa olevaan pörssikurssiin muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Hankinta voi käsittää enintään 5% kaikista osakkeista ja äänistä. Valtuutus sisältää myös oikeuden luovuttaa näin hankitut yhtiön omat osakkeet vähintään Helsingin pörssissä kulloinkin vallitsevasta käyvästä hinnasta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Hallitukselle 12.3.2002 annettu vastaava
valtuutus hankkia ja luovuttaa yhtiön omia osakkeita, jota ei ole käytetty, peruutettiin.

Kaikki päätökset olivat yksimielisiä.

Wärtsilä Oyj Abp

Kari Hietanen, Johtaja, Lakiasiat ja henkilöstö      

Eeva Kainulainen, Tiedotusjohtaja

LIITTEET
Yhtiökokouksen hyväksymät hallituksen esitykset, 2 kpl.