Wärtsilän toimittama biokaasun nesteytyslaitos tuottaa biopolttoainetta linja-autoille Norjassa

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote 12 helmikuuta 2014 at 12.00 UTC+2
  • Biogas liquefaction plant in Norway

Uusi nesteytyslaitos muuntaa kotitalouksien biojätettä nestemäiseksi biokaasuksi ja tuottaa polttoainetta 135 linja-autolle. Laitoksen ansiosta hiilidioksidipäästöt (CO2)vähenevät vuodessa noin 10 000 tonnia, pienhiukkaspäästöjen määrä pienenee huomattavasti ja melutaso laskee.

Wärtsilä on toimittanut norjalaiselle biojätteen käsittelyyn erikoistuneelle norjalaiselle Cambi AS:lle biokaasun nesteytyslaitoksen, joka vihitään käyttöön 12.2.2014. Laitos tuottaa kotitalousjätteestä biometaania, jota käytetään biopolttoaineena linja-autoissa Oslossa, mikä tekee alueesta ympäristöinnovaatioiden edelläkävijän. Cambi AS operoi laitosta Waste-to-Energy Agencyn (EGE) ja Oslon kaupungin puolesta. EGE tuottaa ympäristömyötäistä energiaa jätteistä ja toimii Oslon kaupungin Ympäristöasiat ja liikenne -osaston alaisuudessa.

Laitos sijaitsee Nesin kunnassa Romeriken alueella, joka on maanviljelysseutua Oslon lähellä. Kun laitos on täydessä toiminnassa, se käsittelee vuodessa 50.000 tonnia ruokajätettä ja tuottaa päivittäin noin 14 000 Nm3 (normaalikuutiometriä) biometaania. Nesteytetty biokaasu (liquefied biogas, LBG) on tehokkaasti kuljetettavissa polttoainekäyttöön.

Wärtsilä on kaasunkäsittelyn ja nesteytysteknologian johtava kehittäjä ja toimittaja. Wärtsilän nesteytysteknologia perustuu yli 50 vuoden kokemukseen teknologian ja ratkaisujen toimittamisesta merenkulun sekä öljy- ja kaasualan tarpeisiin. Nesteytyslaitos käyttää perinteisiä komponentteja kaasun jäähdytysprosessissa. Teknologia mahdollistaa vähintään 60 tonnin päiväkapasiteetin.

“Laitos mahdollistaa sen, että 135 Oslon alueen linja-autoa voi käyttää polttoaineenaan biokaasua. Tämän ansiosta hiilidioksidipäästöt vähenevät vuodessa noin 10.000 tonnia ja myös pienhiukkaspäästöjen määrä laskee huomattavasti. Ilma on puhtaampaa ja melutaso alhaisempi. Näistä eduista pääsevät nauttimaan kaikki alueen asukkaat”, kertoo Jannicke Gerner Bjerkås, viestintä- ja yritysvastuujohtaja, Waste-to-Energy Agency, Oslon kaupunki.

“Olemme ylpeitä voidessamme olla mukana tässä uraauurtavassa projektissa, joka tuottaa uutta, uusiutuvaa ja ympäristöä säästävää polttoainetta. Uusiutuvista energialähteistä tuotetulle nesteytetylle biokaasulle on paljon potentiaalista käyttöä kuorma- ja linja-autojen polttoaineena, ja tämä projekti on tärkeä askel markkinoiden kehittämisessä. Samaa teknologiaa voidaan käyttää myös pienissä nesteytysprojekteissa muiden kaasun lähteiden kanssa, ja olemme innoissamme tulevista mahdollisuuksista”, sanoo Wärtsilä Oil & Gas Systemsin johtaja Tore Lunde.

EU on asettanut tavoitteeksi, että vuoteen 2020 mennessä 20 prosenttia energiasta tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä.

Kuvia biokaasun nesteytyslaitoksesta Norjassa:
Kuva 1
Kuva 2

Lue lisää englanniksi:
Wärtsilä Oil & Gas onshore solutions
Lehdistötiedote 2.3.2012: Hamworthy lands breakthrough liquefaction contract for biogas plant

Lisätietoja :

Tore Lunde
Johtaja,
Wärtsilä Oil & Gas Systems
Puh. +47 93019557
tore.lunde@wartsila.com  

Mirja-Maija Santala
Mediapäällikkö
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 0400 793 827
mirja-maija.santala@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti:
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2013 Wärtsilän liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.700. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä lähes 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

www.wartsila.com