Wärtsilä ja Aalto-yliopisto solmivat kumppanuussopimuksen yhteistyön laajentamiseksi

Wärtsilä Corporation, Uutinen 11 helmikuuta 2019 at 13.00 UTC+2
  • Aalto cooperation

Teknologiayhtiö Wärtsilä ja Aalto-yliopisto ovat solmineet kumppanuussopimuksen, jolla pyritään vahvistamaan ja laajentamaan nykyistä yhteistyötä. Ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen niukkuuteen ja digitalisaatioon on vastattava luovilla ratkaisuilla, jotka edellyttävät uutta tutkimusta, osaamista ja ideoita. Wärtsilän ja Aalto-yliopiston aikeena on tarttua näihin haasteisiin yhdessä yhteistyötä tiivistämällä.  

”Wärtsilällä ja Aalto-yliopistolla on pitkä yhteistyön perinne, joka on ollut aktiivisinta moottorien tutkimustyön alueella. Wärtsilä on myös osallistunut aktiivisesti Aalto-yliopiston ohjelmiin, kuten Product Development Project ‑kurssiin ja International Design Business Management ‑ohjelmaan. Sopimuksella jatketaan tähänastista yhteistyötä, mutta myös avataan uusia mahdollisuuksia tutkimuksen, lahjakkuuksien ja osaamisen alueilla sekä osapuolten kampusten ja ekosysteemien käytölle”, toteaa Wärtsilän yhteiskuntasuhteista ja lakiasioista vastaava johtaja Kari Hietanen. 

Wärtsilä ja Aalto-yliopisto odottavat nyt sovitun yhteistyön johtavan tutkimushankkeisiin ja opiskelijoiden osallistamiseen tavalla, joka tukee molempien osapuolten strategioita kestävien tulevaisuuden ratkaisujen luomiseksi.  

Kumppanuussopimuksen myötä Wärtsilä toivoo yhteistyön Aalto-yliopiston kanssa ulottuvan uusille tutkimusalueille. Yhä enemmän digitaalisiin sovelluksiin ja kumppanien ja sidosryhmien välisiin verkostoihin pohjautuvassa liiketoiminnassa Wärtsilää kiinnostaa erityisesti esimerkiksi kyberturvallisuus. 

”Uusimpien tutkimusten myötä olemme alkaneet pohtia, mikä on suurin kyberturvallisuuteen tai turvallisuuteen ylipäätään liittyvä ongelma. Sen sijaan, että etsisimme keinoja, joilla voimme parantaa tietoturvaa, meidän tulisi tutkia sitä, miten voimme kasvattaa luottamusta. Kyberturvallisuudessa on kyse luottamuksesta, sen ylläpitämisestä ja lujittamisesta. Turvallisuus ja luottamus kuuluvat olennaisesti yhteen. Luottamus on vahva arvo sekä yhteisöissä että yrityksissä. Yhteistyö Wärtsilän kanssa avaa meille uusia mahdollisuuksia soveltaa kybertutkimustamme tosielämän työympäristössä", kommentoi Aalto-yliopiston professori Jarno Limnéll yhteistyösopimuksen allekirjoitusta seuranneessa tilaisuudessa. 

Wärtsilä ja Aalto-yliopisto alkavat myös selvittää mahdollisuuksia hyödyntää yhteisiä tiloja ja avata infrastruktuureja sekä Aallon kampuksella että Wärtsilän Helsinki Campuksella ja muissa tiloissa.  

”Wärtsilän Smart Technology Hub toivottaa Aalto-yliopiston opiskelijat ja tutkijat sekä muut yliopistot ja korkeakoulut tervetulleiksi tekemään yhteistyötä ja ideoimaan yhdessä wärtsiläläisten ja muiden kumppanien kanssa Smart Technology Hubissa”, toteaa Wärtsilän teknologiajohtaja Hannu Mäntymaa. 

”Tulevaisuuden asiantuntijoiden kouluttaminen ja elinikäisen oppimisen tukeminen vaativat tiivistä yhteistyötä teollisuuden, yliopiston ja opiskelijoiden välillä. Olemme aina kiinnostuneita uusien yhteistyömuotojen kehittämisestä. Wärtsilän kehittämä ekosysteemiajattelu, Smart Energy and Smart Marine, avaa uusia mahdollisuuksia monialaiselle yhteistyölle – samanaikaisesti rakennamme Otaniemessä vahvaa innovaatioekosysteemiä ja uusia käytäntöjä, jotka hyödyttävät yliopiston lisäksi myös yrityksiä", toteaa Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä.  

”Olemme hyvin iloisia pitkäaikaisesta ja vakaasta yhteistyöstämme Aalto-yliopiston kanssa. Digitalisaation ja kestävän kehityksen roolin vain kasvaessa Wärtsilän liiketoiminnassa meillä on tarvetta laajentaa yhteistyötämme alueille, jotka tukevat meitä tässä muutoksessa. Odotamme, että uudistettu kumppanuusmalli johtaa hankkeisiin ja yhteistyöhön uusilla, Wärtsilän liiketoimintastrategiaa tukevilla alueilla”, sanoo Wärtsilän konsernijohtaja Jaakko Eskola.  

Kumppanuussopimuksen allekirjoittivat tänään Wärtsilän Helsinki Campuksella Wärtsilän konsernijohtaja Jaakko Eskola ja Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä (kuva ohessa).

Lisätietoja:

Sakari Heikkilä
Manager, University Relations
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 050 5110424
sakari.heikkila@wartsila.com 

Sari Luhanka
Viestintäpäällikkö
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 050 3860 353
sari.luhanka@wartsila.com 

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2018 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com