Wärtsilä allekirjoittanut merkittävän koulutussopimuksen hollantilaisen Wagenborg-varustamon kanssa

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote, 11 tammikuuta 2010 at 11.00 UTC+2

Wärtsilä on solminut kolmen vuoden koulutussopimuksen pitkäaikaisen hollantilaisen asiakkaansa Wagenborg Shippingin kanssa. Sopimukseen sisältyy laivayhtiön yli 830 miehistön jäsenen koulutus, joka järjestetään Wärtsilä Land & Sea Academy -koulutuskeskuksissa. Wärtsilän antama koulutus koostuu noin 70 vuosittain järjestettävästä kurssista. Ohjelma sisältää tuotekohtaista opetusta dieselmoottoreista ja propulsiojärjestelmistä sekä asiakaskohtaista koulutusta sähkösuunnittelusta, navigoinnista, hydrauliikasta ja pneumatiikasta.

Wärtsilä Land & Sea Academy toimii Hollannissa, Ruotsissa, Suomessa, Sveitsissä, Italiassa, Intiassa, Etelä-Koreassa, Filippiineillä, Yhdysvalloissa ja Brasiliassa. Land & Sea Academy tarjoaa asiakaskohtaisia koulutusohjelmia Wärtsilän asiakkaille sekä teknistä tuotekohtaista ohjeistusta Wärtsilän työntekijöille. Näissä koulutuskeskuksissa koulutetaan noin 10.000 henkilöä joka vuosi.

”Yleiset strategiset analyysit osoittavat, että eri kansallisuuksien ja kulttuurien lukumäärä aluksilla kasvanee tulevaisuudessa. Wagenborgille on etua kumppanista, joka pystyy tarjoamaan laajan valikoiman sekä käytännönläheisiä että teoreettisia koulutusohjelmia eri puolilla maailmaa. On erityisen tärkeää, että näissä koulutusohjelmissa opetus on samantasoista ajasta ja paikasta riippumatta. Wagenborg on löytänyt vaatimuksiaan vastaavan kumppanin Wärtsilä Land & Sea Academy -koulutuskeskuksista”, sanoo johtaja Cees Horvers Wagenborg Shippingin Manning Department -osastolta.

Wagenborg Shippingin palveluksessa on yli tuhat merimiestä yli 20 maasta. Hollannin lisäksi he ovat kotoisin muista Euroopan maista sekä eri puolilta maailmaa, mukaan lukien Kiina ja viimeisimpänä myös Vietnam.

Wagenborg Shippingillä on yli 150 erityyppistä alusta, joista osa on tarkoitettu metsäalan tuotteiden kuljetukseen. Monissa Wagenborgin aluksissa on Wärtsilän moottoreita ja propulsiojärjestelmiä. Wärtsilä Land & Sea Academy -koulutuskeskusten valinta ensisijaiseksi kouluttajaksi perustui Wagenborg Shippingin pitkäaikaiseen yhteistyöhön Wärtsilän kanssa ja Wärtsilän tuotteiden suureen määrään yhtiön aluksilla.

Wärtsilä Land & Sea Academy -koulutuskeskusten tarjoamat koulutusohjelmat on suunniteltu pääasiassa Wärtsilän toimittamien tuotteiden käyttöä ja huoltoa varten. Tarjolla on lisäksi yleisiä kursseja esimerkiksi turvallisuudesta ja merenkulusta. Kaikkien Wärtsilä Land & Sea Academy -kurssien vetäjinä toimivat auktorisoidut ammattikouluttajat.

Wagenborg Shippingin koulutusohjelmat koostuvat 4-14 päivän moduuleista, jotka keskittyvät tiettyyn tuotteeseen tai tuotepätevyyteen. Nämä koulutusohjelmat järjestetään Wärtsilä Land & Sea Academyn Hollannin ja Filippiinien koulutuskeskuksissa.

Lue lisää aiheesta Wärtsilä Land & Sea Academy osoitteessa www.wartsila.com/wlsa

Lisätietoja:

Jari Ullakonoja
Johtaja, Traning Services
Wärtsilä Services
Puh: 040-5465433
jari.ullakonoja@wartsila.com

Tuula Franck
Viestintäpäällikkö
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 0400-267555
tuula.franck@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.

Vuonna 2008 Wärtsilän liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä oli 19.000 henkeä. Yrityksellä on 160 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

www.wartsila.com