Wärtsilälle 120 miljoonan euron voimalaitostilaus

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 10 huhtikuuta 2015 at 16.00 UTC+2
 

Wärtsilä on allekirjoittanut merkittävän sopimuksen voimalaitoksen toimittamisesta eurooppalaiselle kansainvälisesti toimivalle asiakkaalle. Laitteistotoimituksen arvo on noin 120 miljoonaa euroa. Tilaukseen sisältyy Wärtsilä 50 -alustan moottoreita ja apulaitteita. Sopimus sisältyy Wärtsilän vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen tilauskertymään. 

Wärtsilä 50 -moottorialusta toimii monipolttoaine- ja kaasuversioissa sekä nestemäistä polttoainetta käyttävissä versioissa. Ensimmäinen malli, Wärtsilä 50DF, tuli markkinoille vuoden 2000 alkupuolella. Tämä monipolttoaineratkaisu, jolla on korkea teho ja hyötysuhde sekä alhaiset päästöt, oli läpimurto LNG-tankkereiden markkinoilla ja syrjäytti höyryturbiinin alusten ensisijaisena voimanlähteenä. Voimalat seurasivat perässä ottamalla käyttöön tietyillä kaasumaisilla ja nestemäisillä polttoaineilla toimivia moottoriversioita. Noin 700 Wärtsilä 50 -moottoria on myyty merenkulkualalle ja 300 energiasektorin sovelluksiin.   

Tämä uusin tilaus on jälleen tunnustus Wärtsilän Smart Power Generation -teknologialle, joka täydentää perinteistä voimantuotantoa lisäämällä käyttöön ja kapasiteettiin joustavuutta ja auttaa siten parantamaan koko voimaverkon suorituskykyä. Energiantuotantojärjestelmän optimointi saa aikaan merkittäviä säästöjä energiakustannuksissa ja alhaisemmat hiilidioksidipäästöt.

 

Lisätietoja:

Risto Paldanius
Johtaja, Eurooppa ja Afrikka
Wärtsilä Power Plants
Puh. 040 5013669
risto.paldanius@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Sijoittajasuhdejohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 040 1877809
natalia.valtasaari@wartsila.com

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 7095599
atte.palomaki@wartsila.com

 

Rakesh Sarin
Johtaja, Wärtsilä Power Plants

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja

 

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2014 Wärtsilän liikevaihto oli 4,8 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 17 700. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä lähes 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.wartsila.com