Wärtsilä Oyj Abp:n vuosikertomus vuodelta 2020 julkaistu

Wärtsilä Corporation, Pörssitiedote 10 helmikuuta 2021 at 09.00 UTC+2

Wärtsilä Oyj Abp:n vuosikertomus vuodelta 2020 julkaistu

Wärtsilä Oyj Abp on tänään 10.2.2021 julkaissut vuosikertomuksensa vuodelta 2020. Vuosikertomus sisältää yhtiön liiketoimintakatsauksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, vuoden 2020 palkitsemisraportin, kestävän kehityksen katsauksen, hallituksen toimintakertomuksen sekä vuoden 2020 tilinpäätöksen.
Tilinpäätös julkaistaan ensimmäistä kertaa European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-tiedostona. Konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on toimittanut riippumattoman rajoitetun varmuuden antavan varmennusraportin koskien Wärtsilän laatimaa ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000 (uudistettu) mukaisesti.

Vuosikertomus on tämän tiedotteen liitteenä PDF-tiedostona ja tilinpäätös XHTML-tiedostona. Vuosikertomus on myös saatavilla osoitteessa www.wartsila.com.

 

Kari Hietanen                                                  Atte Palomäki
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat          Johtaja, viestintä, brändi ja markkinointi
 
 

Lisätietoja: 

Natalia Valtasaari
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 010 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

 

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2020 Wärtsilän liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18 000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2020

743700G7A9J1PHM3X223-2020-12-31_FI.zip