Wärtsilälle merkittävä voimalaitostilaus Itä-Timorista

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote 10 tammikuuta 2011 at 14.00 UTC+2


Wärtsilä sai joulukuussa tilauksen moottoreiden ja muun laitteiston toimittamisesta merkittävään voimalaitosprojektiin Heraan, Itä-Timoriin. Projektin toimitus alkaa välittömästi. Tämän tilauksen lisäksi Wärtsilä on allekirjoittanut sopimuksen myös toisesta voimalaitosprojektista Itä-Timorissa. Betanoon toimitettavan projektin odotetaan käynnistyvän vuoden 2011 alkupuoliskolla.

Maan pohjoisosassa sijaitsevassa Herassa toteutettavan voimalaitosprojektin tilasi Puri Akraya Engineering Ltd, jota Itä-Timorin hallitus käyttää projektin alihankkijana. Wärtsilän toimitukseen sisältyy seitsemän Wärtsilä 18V46 -moottoria generaattoreineen, joiden teho on noin 120 MWe, sekä apujärjestelmiä, ohjausjärjestelmiä ja muita laitteita. Samalle alihankkijalle toimitettavaan Betanon projektiin sisältyy kahdeksan Wärtsilä 18V46 -moottoria generaattoreineen sekä muuta laitteistoa. Voimalaitoksen teho on yli 135 MWe.

Heran voimalaitoksen odotetaan olevan täydessä toiminnassa vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä. Tehosta on käytettävissä 50 MW vuoden 2011 loppuun mennessä. Betanon voimalaitoksen odotetaan olevan täydessä toiminnassa vuoden 2012 kolmanteen neljännekseen mennessä. Voimalaitosten polttoaineena on aluksi raskas polttoöljy, mutta ne aiotaan myöhemmin muuntaa maakaasukäyttöisiksi.

”Wärtsilän moottoreiden korkea kokonaishyötysuhde sekä niiden polttoainejoustavuus olivat tärkeitä tekijöitä toimittajan valinnassa”, toteaa Puri Akraya Engineering Ltd:n johtaja Dany Subrata.

”Wärtsilällä on pitkä ja laaja kokemus sekä erinomaiset ansiot tehokkaiden voimalaitosratkaisujen toteuttamisessa erilaisissa ilmastoissa ja hankalissakin olosuhteissa. Tämän ansiosta voimme taata voimalaitosten menestyksekkään rakentamisen ja käyttöönoton, vaikka laitokset sijaitsevat syrjässä ja maan infrastruktuuri asettaa omat haasteensa”, kertoo Wärtsilä Power Plantsin Aasian liiketoimintojen kehityspäällikkö Suraj Narayan.

Voimalaitosprojektit ovat tärkeä osa Itä-Timorin hallituksen uudistamisohjelmaa. Tavoitteena on parantaa maan infrastruktuuria ja toteuttaa maanlaajuinen sähköistäminen. Tavoitteisiin sisältyy voimalaitosten rakentaminen ja kansallisen sähköverkon kehittäminen. Miljoonan asukkaan Itä-Timorilla on runsaasti luonnonvaroja, ja uudistamisohjelman on mahdollistanut maan merialueiden öljy- ja kaasutuotannon kehittäminen.

Lisätietoja:

Suraj Narayan
Kehityspäällikkö
Wärtsilä Power Plants (Aasia)
Puh: 040 764 1009
suraj.narayan@wartsila.com

Tuula Franck
Viestintäpäällikkö
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 0400 267555
tuula.franck@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.
Vuonna 2009 Wärtsilän liikevaihto oli 5,3 miljardia euroa ja henkilöstömäärä yli 18 000. Yrityksellä on 160 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.wartsila.com