Wärtsilän tilikautta 2020 koskevan toisen osinkoerän täsmäytys- ja maksupäivät

Wärtsilä Corporation, Pörssitiedote 9 syyskuuta 2021 at 12.00 UTC+2

Wärtsilän tilikautta 2020 koskevan toisen osinkoerän täsmäytys- ja maksupäivät 
 
Wärtsilä Oyj Abp:n 4.3.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti osingonmaksusta 0,20 euroa osakkeelta kahdessa erässä 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta. Ensimmäinen osinkoerä 0,10 euroa osakkeelta maksettiin maaliskuussa 2021. Toinen erä 0,10 euroa osakkeelta päätettiin maksaa syyskuussa 2021. 
 
Wärtsilä Oyj Abp:n hallitus on 9.9.2021 pidetyssä kokouksessaan päättänyt osingon toisen erän täsmäytyspäivän ja maksupäivän varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.9.2021 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 20.9.2021. 
 
Wärtsilä Oyj Abp 
Hallitus 
 
 
Lisätietoja: 
 
Atte Palomäki 
Johtaja, viestintä, brändi ja markkinointi 
Puh. 010 709 5599 

atte.palomaki@wartsila.com
  
 
Hanna-Maria Heikkinen 
Sijoittajasuhdejohtaja  
Puh. 010 709 5637

hanna-maria.heikkinen@wartsila.com   

 
Wärtsilä lyhyesti 
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2020 Wärtsilän liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18 000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. 
www.wartsila.com