Wärtsilän ja Seabin Projectin hanke etenee – Pohjois-Euroopan ensimmäinen meriroskis asennettu Helsinkiin

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote 9 toukokuuta 2017 at 10.30 UTC+2

Teknologiakonserni Wärtsilän Suomi100 -hanke meriroskisten tuomisesta Suomeen etenee. Koko Pohjois-Euroopan ensimmäinen Seabin-meriroskis laskettiin vesille ja otettiin testikäyttöön tänään Uunisaaressa, Helsingin Kaivopuistossa. Toinen meriroskis asennetaan Helsinkiin touko-kesäkuun vaihteessa.

Wärtsilä toimii Seabin Projectin globaalina pilottipartnerina seuraavat kolme vuotta. Muut kuusi pilottipartneria ovat La Grande Motte Etelä-Ranskassa, Porto Montenegro Montenegrossa, Port Adriano Mallorcalla Espanjassa,  Butterfield Bermudalla ja Safe Harbor Marinas Yhdysvalloissa. Seabin Project lanseerasi uuden V5 Hybrid –mallinsa huhtikuun lopussa, jonka jälkeen alkoi prototyyppien asennus pilottipartnereiden kohteisiin. Kolmen kuukauden testijakson aikana pilottikumppaneilta kerätään käyttökokemuksia meriroskisten toiminnasta. Seabin-meriroskisten kaupallisen myynnin odotetaan käynnistyvän elokuussa.

Kumppanuusohjelman aikana Wärtsilä lahjoittaa meriroskiksia Helsingin kaupungille ja Helsingin Satamalle, jotka vastaavat meriroskisten toiminnasta ja kunnossapidosta Helsingissä. Wärtsilä neuvottelee meriroskisten lahjoittamisesta myös Turun vierasvenesatamaan Aurajokeen sekä Vaasaan.

Wärtsilä jatkaa monivuotista yhteistyötään myös Pidä Saaristo Siistinä ry:n kanssa puhtaan merellisen ympäristön hyväksi. Vuonna 2017 yhteistyö ja tuki painottuu Siisti Biitsi –kampanjatalkoisiin. Wärtsilä on tukenut Pidä Saaristo Siistinä ry:n toimintaa ja rannikoiden puhtautta jo vuodesta 2009 lähtien.

”Wärtsilä kantaa huolta merellisen ympäristön tulevaisuudesta, ja meille on kunnia voida osallistua Seabin-hankkeeseen. Yhtenä meriteollisuuden johtavista ratkaisutoimittajista kehitämme jatkuvasti uutta ympäristöteknologiaa, parhaillaan testaamme esimerkiksi muovin käyttöä polttoaineena. Tärkeintä on kuitenkin muistaa, että jokainen meistä voi omilla toimillaan vaikuttaa meriympäristön puhtauteen”, sanoo Wärtsilän johtokunnan jäsen, viestintäjohtaja Atte Palomäki.

Seabin Projectin Pete Ceglinski sanoo: ”V5-meriroskiksen asennus tänne Helsinkiin on todellinen käännekohta taistelussa muovia ja roskaantumista vastaan. Wärtsilä on ensimmäinen suuri teollisuuden edustaja, joka ryhtyy partneriksi Seabin Projectille, joka sekin on lajissaan maailman ensimmäinen. Toivomme, että kumppanuutemme Wärtsilän kanssa kannustaa muitakin suuria teollisuusyrityksiä yhteistyöhön pienten, mutta suuria ideoita kehittävien yritysten kanssa puhtaamman ympäristön puolesta.”

”Helsingin kaupunki ja Turun kaupunki käynnistivät yhdessä Itämerihaasteen kymmenen vuotta sitten. Meriroskis kiinnittää huomiota merten muoviroskaan, joka on yksi maailman suurimmista ympäristöongelmista. Muoviroska jauhautuu pieniksi mikromuovipartikkeleiksi, jotka päätyvät kalojen kautta lopulta ihmiseen. Helsingin kaupungille Cleantech ja ympäristöliiketoiminta ovat tärkeitä avaintoimialoja. Meriroskiksen ovat kehittäneet ihmiset, joiden intohimona on ongelmien ratkaiseminen. Toivon, että Helsinki tunnetaan yhä enemmän paikkana, jossa luovat ihmiset löytävät ja kokeilevat ratkaisuja maailman ongelmiin”, sanoi Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki.

Kari Noroviita, Helsingin Sataman matkustajasatamien johtaja kertoo: ”Osallistuminen meriroskis-projektiin on luontevaa Helsingin Satamalle. Se tarjoaa kaupunkilaisille konkreettisen tavan havainnoida yhteisen elinympäristömme tilaa ja kiinnittää huomiota jokaisen omiin tekoihin. Satamassa olemme sitoutuneita toimimaan Itämeren hyväksi. Satamatoiminnalle on ympäristöluvat, jotka säätelevät ammattitoimintaamme, mutta meri ja vesi – ne ovat yhteiset meille kaikille.”

Mikä Seabin-meriroskis on?

Seabin Project tarjoaa ratkaisuja maailmanlaajuiseen merten roskaantumiseen. Projekti lähestyy haastetta useista näkökulmista painottaen etenkin koulutusta, tutkimusta ja teknologiaa.

Seabin on kelluva meriroskis, joka sijoitetaan veteen pienvenesatamissa, telakoilla sekä purje- ja kauppasatamissa, joissa se kerää talteen vedessä ajelehtivat roskat. Pintavesi imetään Seabin-meriroskiksen keräyspussisuodattimen läpi. Kun vesi sen jälkeen pumpataan takaisin satama-altaaseen, roskat jäävät talteen keräyspussiin, josta ne hävitetään asianmukaisesti. Seabinilla on myös potentiaalia kerätä talteen osa veden pinnalla ajelehtivista öljyistä ja muista epäpuhtauksista. Tällä hetkellä Seabin Projectin tiimi käyttää 12 voltin uppovesipumppuja, joissa voidaan hyödyntää vaihtoehtoisia ja puhtaita energialähteitä. Kyseeseen voi tulla aurinko-, aalto- tai tuulivoima riippuen maantieteellisestä sijainnista ja käytettävissä olevista teknologioista.

Wärtsilällä kestäviä ympäristöaloitteita

Wärtsilä on Sustainable Shipping Initiativen jäsen ja on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen. Yhtiö muokkaa perinteisiä merenkulku- ja energiamarkkinoita kehittämällä kestävän kehityksen mukaisia ja uusiutuvia ratkaisuja, jotka parantavat merikuljetusten ja energiantuotannon ympäristöjalanjälkeä.

Wärtsilä tarjoaa laivojen päästöjen vähentämiseen tarkoitettua huipputekniikkaa: pakokaasujen puhdistusjärjestelmiä ja monipolttoainemoottoreita, jotka on suunniteltu ensisijaisesti nesteytetylle maakaasulle, joka on dieseliä ja biodieseliä puhtaampi vaihtoehto. Wärtsilä myös suunnittelee, toimittaa ja asentaa painolastivesien käsittelyyn suunniteltuja teknologioita, jotka vähentävät valtameriin purkautuvien saasteiden määrää. Tämä hyödyttää meriekosysteemejä ympäri maailman. Wärtsilän etävalvonta ja laitekannan valvonta auttavat laivojen toiminnan optimoinnissa.

Wärtsilän jo ennestään vakuuttava tarjonta on saanut merkittävän täydennyksen aurinkoenergiaratkaisuista. Uusilla kestävillä innovaatioilla Wärtsilä auttaa asiakkaitaan vähentämään hiilipäästöjään. Wärtsilä on ensimmäinen suuren kokoluokan aurinkohybridivoimaloita tarjoava yritys. Hybridiratkaisussa yhdistyy aurinkosähköpuisto sekä Wärtsilän erittäin joustava ja älykäs voimalaitosratkaisu. Molemmat yksiköt toimivat synkronoidusti, mikä vähentää moottoreiden polttoaineenkulutusta.

Valtamerten roskaantumisen tausta

Muovin vaikutus ympäristöön ja ekosysteemeihin on hätkähdyttävän suuri. Vuoteen 2025 mennessä valtamerissä on arvioiden mukaan tonni muovia kolmea tonnia kalaa kohti. Lisäksi vuoteen 2050 mennessä valtamerissä odotetaan olevan painoltaan enemmän muovia kuin kalaa (lähde: Ellen Macarthur Foundation, 2016). Kymmenen viime vuoden aikana maailmassa on tuotettu enemmän muovia kuin koko viime vuosisadan aikana. Muovi aiheuttaa merten ekosysteemeille yli 13 miljardin Yhdysvaltain dollarin vahingot vuodessa. Eläimet nielevät jätteitämme ja sotkeutuvat niihin. Paikalliset meriympäristöt kärsivät, mikä heikentää kala- ja äyriäiskantoja. Merenkulku ja turismi saattavat kärsiä, sillä ihmisten elimistöön joutuu haitallisia epäpuhtauksia, kun he tietämättään syövät saastuneita merenantimia.

Linkki kuviin

Lisätietoja:

Wärtsilä
Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
atte.palomaki@wartsila.com
Puh. 010 709 5599

Wärtsilä
Sari Luhanka
Viestintäpäällikkö
sari.luhanka@wartsila.com
Puh. 050 3860 353

 

Seabin Project
Pete Ceglinski
Toimitusjohtaja ja perustajakumppani
pete@seabinproject.com
Puh:+34694442605

Seabin Project
Sascha Chapman
Operatiivinen projektijohtaja
sascha@seabinproject.com
Puh. +34 681 689687

 

Helsingin Satama
Eeva Hietanen
eeva.hietanen@portofhelsinki.fi
Puh: +358 50 354 3616

Helsingin kaupunki
Liikuntavirasto

Tapio Rossi
tapio.rossi@hel.fi
Puh: +358 9 31087937

Helsingin kaupunki
Rakennusvirasto

Pekka Engblom
Pekka.engblom@hel.fi
Puh: +358 9 310 1661

 

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava edistyksellisen teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2016 Wärtsilän liikevaihto oli 4,8 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä
http://www.wartsila.com/

Seabin lyhyesti
Seabin ja Seabin Project on dynaaminen ja keskeinen toimija suhteellisen uudella alalla: meriympäristön uivissa makro- ja mikrojäteratkaisuissa.
Seabinin tiimi ja teknologia herättivät maailmanlaajuista huomiota ja sykähdyttivät, kun startup-yritys keräsi joukkorahoituksella pääomaa vuoden 2015 alussa ja sen julkistusvideota katsottiin ympäri maailman. Seabinin visiona on lopettaa Seabinien tarve, ja se keskittyy teknologian positiiviseen vaikutukseen meriympäristössä.
"For cleaner oceans" (Puhtaampien valtamerten puolesta) on Seabin Projectin tunnuslause.
http://www.seabinproject.com/