Wärtsilän hallitus vahvistaa ettei yhtiöllä ole meneillään olevia neuvotteluja Rolls-Roycen kanssa

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 9 tammikuuta 2014 at 11.00 UTC+2

Wärtsilä Oyj Abp viittaa julkisuudessa esitettyihin arvioihin mahdollisesta yritysjärjestelystä Rolls-Royce Plc:n ja Wärtsilän välillä.

Wärtsilä vahvistaa, että Rolls-Royce on lähestynyt yhtiötä alustavalla ehdotuksella mahdollisesta yhtiötä koskevasta ostotarjouksesta.Mikäli yhtiö vastaanottaa vastaavanlaisia ehdotuksia, hallituksella on velvollisuus arvioida niitä.

Vahvistamme kuitenkin ettei Rolls-Roycen ja Wärtsilän välillä ole enää meneillään olevia neuvotteluja.

Wärtsilän Hallitus

Yhteystiedot:
Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

 

 

 

Kari Hietanen
Johtaja, Yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat
Atte Palomäki
Viestintäjohtaja

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2012 Wärtsilän liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa ja henkilöstömäärä oli noin 18.900 henkeä. Yrityksellä on lähes 170 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.wartsila.com