Wärtsilän kestävän kehityksen raportti valittiin parhaimmaksi

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote 8 marraskuuta 2010 at 16.10 UTC+2

Wärtsilän kestävän kehityksen raportti on voittanut ensimmäisen palkinnon Yhteiskuntavastuuraportointi 2010 -kilpailussa, jossa arvioitiin yritysten vuoden 2009 yhteiskuntavastuuraportointia.

Kilpailun järjestävät Elinkeinoelämän Keskusliitto EK, Finnish Business & Society ry, KHT-yhdistys ry, Työ- ja elinkeinoministeriö, Ympäristöjohtamisen yhdistys ja Ympäristöministeriö. Alustavasta arviointityöstä vastasivat KHT-yhdistys ry:n toimesta neljä suurta tilintarkastustoimistoa, Deloitte & Touche, Ernst & Young, KPMG ja PricewaterhouseCoopers. Kilpailu järjestettiin 15. kerran.

Arviossaan palkintolautakunta korostaa Wärtsilän kehittämää vastuullisuuteen liittyvien riskien ja mahdollisuuksien sekä turvallisuusnäkökohtien raportointia. Lisäksi palkintolautakunta on arvostanut sidosryhmäyhteistyön ja ilmastonmuutokseen liittyvien näkökohtien raportointia esimerkkien avulla.

Kilpailun alustavassa arvioinnissa oli mukana yhteensä 128 Helsingin pörssin päälistalla olevaa yritystä. Kaikkiaan 27 pörssiyrityksen raportointi taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristövastuusta katsottiin riittävän laajaksi.

”Wärtsilä on panostanut järjestelmällisesti vastuulliseen toimintaan ja niistä raportointiin vuosikymmenen ajan. Raportoinnin kehittämiseen ja toteuttamiseen on osallistunut osaavaa henkilöstöä eri puolilta Wärtsilän organisaatiota. Saamamme tunnustus kannustaa meitä edelleen kehittämään toimintaamme. Olemme sitoutuneet vastuulliseen yritystoimintaan ja kehitämme tuotteitamme ja toimintaamme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti”, toteaa Wärtsilän johtokunnan jäsen Kari Hietanen.

Wärtsilä haluaa olla tukemassa parhaiden raportointikäytäntöjen kehittämistä ja on päättänyt liittyä GRI:n (Global Reporting Initiative) maailmanlaajuiseen verkostoon, joka edistää läpinäkyvyyttä, vastuullisuutta ja kestävää kehitystä.

”Wärtsilä on ollut yksi vastuullisuusraportoinnin uranuurtajista, ja olemme hyvin iloisia Wärtsilän päätöksestä tulla mukaan GRI:n verkostoon. Olemme varmoja, että Wärtsilä on vahvasti mukana tulevaisuuden raportointiohjeistojen kehittämisessä”, toteaa GRI:n johtaja Teresa Fogelberg.

Wärtsilä julkaisi ensimmäisen ympäristöraporttinsa vuonna 2001. Raportti laadittiin GRI-ohjeiston mukaisesti. Raportoinnista on koko tämän ajan vastannut kestävän kehityksen johtaja Marko Vainikka.

Lisätietoja:
Marko Vainikka
Johtaja, Kestävä kehitys
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 040 830 7782
marko.vainikka@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.
Vuonna 2009 Wärtsilän liikevaihto oli 5,3 miljardia euroa ja henkilöstömäärä yli 18 000. Yrityksellä on 160 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.wartsila.com