Wärtsilä julkaisee merenkulkuskenaariot vuodelle 2030

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote 8 syyskuuta 2010 at 14.30 UTC+2

Wärtsilä on edelläkävijänä laatinut kolme merenkulun tulevaisuuden skenaariota, jotka kuvaavat, millaista merenkulku saattaa olla 20 vuoden kuluttua. Skenaarioiden tavoitteena on helpottaa yritysten, maiden hallitusten ja merenkulkuun liittyvien organisaatioiden pitkän aikavälin strategista ajattelua nopeasti muuttuvassa maailmassa. Mittavan skenaariotyön tuloksena syntyi kolme vaihtoehtoista tulevaisuudenkuvaa: Rough Seas (Myrskyisä Meri), Yellow River (Keltainen Joki) ja Open Oceans (Avoimet Valtameret).

Skenaariot ovat tapa luoda ymmärrystä ja järjestystä monimutkaiseen ympäristöön. Nykyaikainen merenkulku on lukemattomista palasista koostuva globaali palapeli, joka mahdollistaa yhteistyön maailmanlaajuisesti. Merenkululla on suuri vaikutus ihmisten jokapäiväiseen elämään, sillä 90 prosenttia maailmankaupan tavaraliikenteestä kulkee meritse. Merenkulku on myös kaikkein tehokkain ja puhtain tapa siirtää rahtia pitkiä matkoja.

Merenkulun tulevaisuuden määräävät taloudellinen ja teknologinen kehitys, geopoliittiset suuntaukset, energiavarat, yhteiskunnalliset arvot, ympäristönäkökohdat sekä toimiala itsessään. Yksistään viime vuodet ovat tuoneet mukanaan perusteellisia muutoksia. Vaikutukset yrityksiin, hallituksiin ja ihmisten jokapäiväiseen elämään tulevat olemaan merkittäviä.

”Merenkulku on tätä nykyä kaikkein tehokkain ja puhtain tapa kuljettaa tavaroita pitkiä matkoja. Wärtsilä haluaa omalla toiminnallaan olla mukana varmistamassa, että näin on myös tulevaisuudessa”, sanoo Wärtsilä Ship Power -liiketoiminnan johtaja Jaakko Eskola. ”Meriliikenteen ratkaisujen johtavana toimittajana Wärtsilä haluaa esitellä nämä skenaariot sidosryhmilleen, jotta yhdessä voimme luoda uusia strategioita ja yhteistyön muotoja. Se, miltä tulevaisuus lopulta näyttää, riippuu päätöksistä, joita teemme sekä yhdessä että yksin.”

Monitahoinen maailma tiivistettynä kolmeen skenaarioon

Wärtsilän vuoden 2030 merenkulkuskenaarioiden taustalla on laaja asiantuntijaryhmä, laadukas tutkimus, paljon työtä, aitoa omistautumista ja ripaus mielikuvitusta. Valtavan tietomäärän analysointi tuotti tulokseksi kolme mahdollista skenaariota.

WÄRTSILÄN VUODEN 2030 MERENKULKUSKENAARIOT LYHYESTI

Kolme vaihtoehtoista tulevaisuudenkuvaa ja niiden mahdollinen toteutuminen:

Rough Seas (Myrskyisä Meri)
Rough Seas -maailmaa leimaa resurssipula. Varallisuus on jakaantunut epätasaisesti kansakuntien kesken, mikä aiheuttaa jännitteitä. Ilmastonmuutos luo lisäjännitteitä. Uusia kauppareittejä on syntynyt kahden olennaisen kehityskulun seurauksena: kahdenkeskiset sopimukset lisääntyvät ja teollisuus siirtyy alueille, joissa on runsaasti luonnonvaroja ja muita resursseja. Koko logistiikkaketju on optimoitu alueellisesti, ja kansalliset hallitukset valvovat satamia. Veden ja maataloustuotteiden kuljetukset ovat lisääntyneet merkittävästi. Maailmanlaajuiset jännitteet ovat lisänneet aseistettujen saattueiden tarvetta myös merellä.

Yellow River (Keltainen Joki)
Yellow River -maailmassa Kiinalla on hallitseva asema taloudessa, geopolitiikassa ja merenkulussa. Kiina ei ole enää maailman halvin valmistusmaa. Työvoimaa ja resursseja edellyttävä tuotanto on siirtynyt Afrikkaan ja muihin Aasian maihin. Talouskasvu on huomattavasti hitaampaa länsimaissa, ja ilmastonmuutosta pyritään hillitsemään ainoastaan alueellisella tasolla. Useimmat suurista laivanvarustamoista ovat kiinalaisten omistuksessa, ja kauppareitit ovat muuttuneet Kiinan kaupallisten etujen mukaisesti. Uusia satamia rakennetaan Afrikkaan, Itä-Venäjälle ja Intiaan. Kiinan satamista on tullut kehittyneitä ja integroituja logistiikkakeskuksia.

Open Oceans (Avoimet Valtameret)
Open Oceans -maailma on vahvasti globalisoitunut. Valta on siirtynyt kansallisvaltioilta globaaleille megayhtiöille ja megakaupungeille. Hallitukset tekevät yhteistyötä ilmastoasioiden ja vapaakauppasopimusten puitteissa. Ilmastonmuutos nähdään mahdollisuutena, ja ympäristöystävällisten ratkaisujen innovoinnista on tullut elämäntapa. Tässä maailmassa logistiikalla on ratkaiseva asema. Useimpia hyödykkeitä, kuten puhdasta vettä, elintarvikkeita ja energiaa kuljetetaan megakaupunkien ja resursseiltaan vauraiden alueiden välillä. Ympäristöhaasteet ovat johtaneet uudentyyppisten alusten kehittämiseen: Megakaupunkien ulkopuolelle on ankkuroitu suolanpoisto-, jätehuolto- ja kierrätysaluksia. Kestävän kehityksen mukaiset risteilylomat ovat kasvava trendi.

Wärtsilän vuoden 2030 merenkulkuskenaariot on julkaistu osoitteessa
www.wartsila.com/shippingscenarios
Twitter-syötteitä voi seurata osoitteessa www.twitter.com/shipping2030

Kuvia:

Algae harvesting vessel for the open oceans scenario.
Algae 1
Algae 2
Algae 3

Megabox carrier for yellow river scenario
Container 1
Container 2
Container 3
Container 4

Water carrier for the rough seas scenario
Tanker 1
Tanker 2
Tanker 3

Kuvia lehdistötilaisuudesta:
Kuva 1
Wärtsilä has pioneered in the creation of the Shipping Scenarios 2030, which describe what shipping could look like in twenty years. From the left: Mr Oskar Levander, Head of Conceptual Design, Ship Power, Ms Andrea Hernandez, General Manager, Ship Power Business Intelligence and Mr Jaakko Eskola,Group Vice President, Ship Power

Kuva 2
"As the leading marine solution provider, Wärtsilä wants to share the scenarios with stakeholders for mutual generation of new strategies and modes of cooperation. What the future will look like in reality depends on the decisions we all make, together and individually" says Mr Jaakko Eskola,Group Vice President, Ship Power.

Lisätietoja:

Jaakko Eskola,
Johtaja, Ship Power
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: +86 21 5858 5500
jaakko.eskola@wartsila.com

Andrea Hernandez
General Manager, Ship Power Business Intelligence
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 010 709 5552
andrea.hernandez@wartsila.com

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 040 547 6390
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.
Vuonna 2009 Wärtsilän liikevaihto oli 5,3 miljardia euroa ja henkilöstömäärä yli 18 000. Yrityksellä on 160 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
 www.wartsila.com