Wärtsilä, GoodFuels Marine ja Boskalis yhteistyöhön merenkulun biopolttoainehankkeessa

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote 7 lokakuuta 2015 at 16.00 UTC+2

Wärtsilän, GoodFuels Marinen ja Boskalisin konsortio johtaa kaksivuotista pilottihanketta, jonka tarkoituksena on nopeuttaa ympäristöä säästävien, skaalattavien ja edullisten biopolttoaineiden kehittämistä laivaliikenteeseen. Biopolttoaineet eivät tällä hetkellä kuulu alusten liikennöijien ja omistajien valittavana oleviin polttoaineisiin, eli merenkulkualalla ei ole mahdollisuutta käyttää ympäristöystävällisiä polttoainevaihtoehtoja.

Yhteishankkeessa keskitytään sopivien biopolttoaineiden tunnistamiseen, alan sertifioinnin varmistamiseen ja suuren mittakaavan tuotannossa tarvittavien rakenteiden valmisteluun. Konsortio käynnistää lisäksi maailmanlaajuisen skaalautuvuutta koskevan tutkimuksen, johon osallistuu johtavia laivanomistajia, yliopistoja, kansalaisjärjestöjä, satamia, biopolttoaineyhtiöitä ja muita alan sidosryhmiä. Tavoitteena on määrittää konkreettisia mahdollisuuksia, joilla jakelua voidaan laajentaa kauppalaivastoihin koko maailmassa.

Konsortio testaa useita teollisuuden jätevirroista valmistettuja seuraavan sukupolven biopolttoaineita Wärtsilän laboratoriossa Vaasassa. Tämän jälkeen tehdään merikoeajoja Boskalisin aluksilla ympäri maailman. Hankkeen tavoitteena on pienentää merenkulkualan hiilijalanjälkeä (jopa 90 % verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin) kehittämällä täysin ympäristöä säästävä polttoaineyhdistelmä. Konsortio uskoo, että näiden biopolttoaineiden avulla päästöjä voidaan alentaa tasoille, joita muilla polttoaineilla ei voida tällä hetkellä saavuttaa tekemättä investointeja laivaston uusimiseen tai jälkiasennukseen.

”Wärtsilä on asiakkaidensa kanssa vahvasti sitoutunut etsimään jatkuvasti parempia, ympäristöystävällisempiä merimoottoriratkaisuja. Tämä on jälleen hyvä esimerkki jatkuvasta sitoutumisesta. Tuemme uusia mahdollisuuksia tuovia innovaatioita, jotka tarjoavat liikennöijille aiempaa enemmän joustavuutta ja valinnanvaraa päästöjen vähentämisessä”, sanoo johtaja Roger Holm Wärtsilä Marine Solutionsista.

Alankomaalaisen ruoppaus- ja merenkulkupalveluihin erikoistuneen Boskalisin operatiivinen johtaja Theo Baartmans toteaa: ”Uskomme vahvasti, että merenkulkualalla tarvitaan niin sanottuja drop in -biopolttoaineita, sekä niiden mahdollisuuksiin osana pitkän aikavälin polttoaineyhdistelmää, koska katsomme niiden olevan tärkeä keino alan ympäristöystävällisyyden parantamisessa. Tähän pilottihankkeeseen osallistuminen ja alusten antaminen hankkeen käyttöön vastaavat Boskalisin ajatustapaa, jossa tavoitteena on löytää ympäristöystävällisyyttä tukevia innovaatioita.”

GoodFuels Marine on ympäristöä säästäviin meriliikenteen polttoaineisiin erikoistunut alankomaalainen yritys. Yrityksen konsernijohtaja Dirk Kronemeijer lisää: ”Katsomme, että kansainväliset merenkulkumarkkinat ovat nyt valmiita ja riittävän kehittyneitä ottamaan käyttöön todella ympäristöä säästävät ja pitkäaikaiset vaihtoehtoiset polttoaineet, jotka täyttävät kaikki tiukat tekniset, taloudelliset ja ympäristöystävällisyyttä koskevat vaatimukset. Samoin kuin tapahtui ympäristöystävällisen lentopetrolin markkinoilla viisi vuotta sitten. Merenkulkualan etsiessä keinoja edistää hiilidioksidipäästöjen ja yleisesti päästöjen vähentämistä, olemme innoissamme siitä, että voimme olla mukana näin vahvassa konsortiossa, jossa on tarvittavaa asiantuntemusta ja motivaatiota tämän rohkean tavoitteen saavuttamiseen.”

Drop in -biopolttoaineet ovat nestemäistä hiilivetyä, joka vastaa toiminnaltaan petrolipohjaisia polttoaineita, joten tavanomaiset polttoaineet ovat täysin korvattavissa niillä. Joissakin tapauksissa voidaan tarvita pienehköjä muutoksia moottoriin.

Kuvalinkki
Kuvateksti: Biopolttoaineen testimoottori Wärtsilän laboratoriossa Vaasassa.

 

Mediayhteyshenkilöt:

Henrik Wilhelms
Johtaja, myynnin tuki
Wärtsilä Marine Solutions
Puh. 040 501 0629
henrik.wilhelms@wartsila.com

Marit Holmlund-Sund
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö
Wärtsilä Marine Solutions
Puh. 010 709 1439
marit.holmlund-sund@wartsila.com

 

Wärtsilä lyhyesti:
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.
Vuonna 2014 Wärtsilän liikevaihto oli 4,8 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 17.700. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä lähes 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com