Wärtsilä toimittaa lämpölaitoksen venäläiselle sahateollisuusyritykselle Siperiaan

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote 7 toukokuuta 2007 at 13.00 UTC+2

Wärtsilä on saanut maaliskuussa tilauksen 20 MW:n BioEnergy-kattilalaitoksesta LDK Igirma Ltd-nimiselle sahalle Irkutskin alueelle Venäjällä.

Toimitukseen kuuluu kaksi BioEnergy-kattilayksikköä, jotka molemmat tuottavat 10 MW lämpöenergiaa sahan kuivureihin ja muihin lämmitystarpeisiin. Kattiloissa käytetään polttoaineena sahauksessa syntyviä sivutuotteita. Laitteisto toimitetaan syyskuussa ja laitos on täydessä toiminnassa ja luovutuskunnossa asiakkaalle joulukuussa 2007.

”Wärtsilä on toimittanut lukuisia BioEnergy-laitoksia Venäjälle. Tämä Irkutskin alueelle toimitettava laitos on näistä kauimpana idässä. Tämä sopimus on meille tärkeä, koska projekti toteutetaan hyvin tärkeällä puunjalostusalueella Siperiassa. Tämän lisäksi LDK Igirma Ltd:n omistaja, Sibexportles Group Ltd on merkittävä sahateollisuuden yritys Venäjällä. Yhtiö sijoittaa uusiin tehokkaisiin sahoihin, joissa on uusinta teknologiaa myös lämmöntuotannon osalta,” sanoo Wärtsilä Biopowerin Euroopan aluejohtaja Tauno Kuitunen.

Wärtsilän BioEnergy- ja BioPower-laitokset ovat puhtaita ja tehokkaita. Ne perustuvat patentoituun Wärtsilä BioGrate-polttoteknologiaan, jossa poltetaan biopolttoaineita tehokkaasti CO2 -neutraalilla tavalla. Täten ne soveltuvat hyvin uusiutuvan energian tarpeisiin kuormittamatta ympäristöä.

Lisätietoja: Eeva Kainulainen, tiedotusjohtaja, puh 040 568 0591.

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on edelläkävijä merenkulun ja energia-alan laitteiden, ratkaisujen sekä palvelujen toimittajana. Wärtsilän ratkaisut tukevat asiakasyritysten liiketoimintaa tuotteen koko elinkaaren ajan. Wärtsilä kehittää teknisiä sovelluksia, joista hyötyvät sekä asiakkaat että ympäristö. Innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen avulla Wärtsilän tavoitteena on olla kaikkien asiakkaittensa arvostetuin yhteistyökumppani. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yli 14 000 ammattilaista työskentelee Wärtsilän yli 130 toimipisteessä lähes 70 maassa.

www.wartsila.com