Wärtsilän sisäinen tarkastus paljastaa poikkeamia rajatussa määrässä merimoottoreiden polttoaineenkulutustestejä

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 7 maaliskuuta 2016 at 08.30 UTC+2

Wärtsilä Oyj Abp on, omasta aloitteestaan, suorittanut maailmanlaajuisen, testausprosessejaan koskevan sisäisen tarkastuksen. Tämän tavoitteena oli varmistaa ohjeistuksen noudattaminen ja toiminnan laadukkuus yhtiössä.

Tarkastus toi esille poikkeamia tietyissä polttoaineenkulutusta mittaavissa testeissä, jotka tehtiin Wärtsilän Triesten tuotantokeskuksessa Italiassa ennen tuotteiden toimittamista asiakkaille. Epätarkkuudet ovat keskimäärin 1% polttoaineenkulutuksesta. Niitä on saattanut esiintyä yhteensä 2%:issa Wärtsilän kaikista moottoritoimituksista. Voimalaitosasiakkaiden moottoreiden polttoaineenkulutuksessa ei ole poikkeamia, eikä meillä ole näyttöä poikkeamista yhtiön muissa toiminnoissa.

On huomionarvoista, että kaikki moottorit ovat täyttäneet sääntelyn ja luokituslaitosten vaatimukset ja että alukset joissa mahdollisia poikkeamia ovat läpäisseet merellä tehtävien koeajojen vaatimukset.  Arviomme mukaan poikkeamien vaikutus asiakkaalle on marginaalinen.

Viime vuosien aikana portfoliomme on laajentunut merkittävästi, ja vuonna 2015 Wärtsilän merimoottoreiden myynti oli 12% konsernin vuotuisesta liikevaihdosta. Wärtsilän johdon arvion mukaan tällä asialla ei ole oleellista taloudellista vaikutusta yhtiölle.

Tämänhetkisen analyysimme perusteella poikkeamat on aiheuttanut rajallinen joukko ihmisiä, jotka ovat selvästi toimineet työohjeiden ja toimintaperiaatteidemme vastaisesti vaikuttamalla testituloksiin.

Nämä teot ovat jyrkästi konsernin politiikan vastaisia, ja yhtiö ottaa asian äärimmäisen vakavasti. Varmistaaksemme uudet ja läpinäkyvät prosessit ja valvonnan Wärtsilä on tarkastanut kaikki testausprosessinsa ja tehnyt välittömiä korjaavia toimenpiteitä, kun poikkeamia on havaittu. Tämän seurauksena voimme vahvistaa, että testit täyttävät korkeat standardimme.

”Wärtsilä edellyttää, että sen kaikki työntekijät noudattavat sisäisiä ohjeita sekä lakeja ja määräyksiä. Olemme syvästi pahoillamme siitä luottamuksen menetyksestä, jonka tämä toimintaperiaatteidemme ja yhtiömme arvojen vastainen toiminta on aiheuttanut ja olemme välittömästi yhteydessä asiakkaisiimme”, sanoo konsernijohtaja Jaakko Eskola.

Analyytikko- ja lehdistöpuhelinkonferenssi

Analyytikko- ja lehdistöpuhelinkonferenssi järjestetään tänään maanantaina 7.3.2016 kello 10.00. Puhelinkonferenssi pidetään englannin kielellä. Mikäli haluatte osallistua puhelinkonferenssiin, rekisteröitykää seuraavassa osoitteessa: http://emea.directeventreg.com/registration/66562267. Saatte puhelinkonferenssin tiedot sähköpostitse, kun olette rekisteröityneet. Ongelmatilanteissa painakaa *0 niin operaattori avustaa teitä. Käyttäkää *6 mykistääksenne äänet puhelimestanne telekonferenssin ajaksi ja samaa koodia laittaaksenne äänet taas päälle.

Lisätietoja:

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja 
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Sijoittaja- ja mediasuhdejohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh 010 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

 

Wärtsilä Oyj Abp

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja

Kari Hietanen
Johtaja, yhteiskuntasuhteet
ja lakiasiat

 

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava edistyksellisen teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2015 Wärtsilän liikevaihto oli 5 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.800. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.wartsila.com