Wärtsilän Helsinki Campukselle Leesman+ -sertifiointi ensimmäisenä suomalaisena työpaikkana

Wärtsilä Corporation, Uutinen 6 marraskuuta 2019 at 11.06 UTC+2
  • Helsinki campus reception
  • Helsinki Campus Experience Centre
  • Helsinki campus exterior

Teknologiayhtiö Wärtsilä on ensimmäisenä suomalaisyrityksenä saanut Leesman+-sertifioinnin Salmisaaressa toimivalle Helsinki Campukselle, johon pääkaupunkiseudun lähes 500 työntekijää muutti vuosi sitten. Wärtsilä Helsinki Campuksen uudet tilat ovat muuttoa edeltäneen ja sitä seuranneen kyselyn perusteella parantaneet työntekijöiden työviihtyvyyttä merkittävästi sen jälkeen, kun yritys siirsi toimintonsa Hakaniemestä ja Lauttasaaresta Salmisaareen marraskuussa 2018. Leesman+-sertifiointi on tähän mennessä myönnetty vain kolmelle prosentille mitatuista 4421 rakennuksesta. Helsinki Campus liittyy nyt tähän harvalukuiseen joukkoon, jossa on mukana 118 työpaikkaa 66 eri organisaatiosta yhteensä 34 maassa.

Leesman mittaa työntekijöiden työpaikkakokemusta maailmanlaajuisesti käytössä olevalla liiketoimintatietotyökalulla, joka kerää palautetta siitä, miten tehokkaasti työpaikka tukee työntekijöitä. Leesman+-sertifiointi on tunnustus erinomaisesta työstä työpaikan suunnittelussa, toteutuksessa, hallinnoinnissa ja operatiivisessa tehokkuudessa.

“Ennen muuttoa tehty kysely antoi meille hyvän kuvan siitä, mitä meidän täytyi saavuttaa tai muuttaa, ja tulokset olivat hyvin samanlaisia kuin työntekijöiltä saatu palaute”, sanoo Wärtsilän viestintä-, brändi- ja markkinointijohtaja Atte Palomäki. “Muuttoprojektilla haluttiin tukea yrityksen jatkuvaa kehitystä, parantaa työntekijä- ja vierailijakokemusta sekä toteuttaa käytännössä visiotamme kestävän yhteiskunnan kehittämisestä älykkäällä teknologialla.”

Muuton jälkeisessä analyysissä Helsingin toimipiste sai Leesman-kyselyssä 71,6 toimivuuspistettä (Lmi) mikä on 9,1 pistettä enemmän kuin maailmanlaajuinen keskiarvo. Helsinki Campuksen työntekijät ovat nyt aiempaa ylpeämpiä esitellessään työpaikkaansa vierailijoille (+28%), työpaikka tukee paremmin heidän tuottavuuttaan (+26%) ja he pitävät työpaikkaansa viihtyisämpänä (+45%).

Helsingin kampuksella on runsaasti kokoushuoneita, konferenssikeskus, Experience Center, projektialueita, hiljaisia alueita, erillinen tila innovointiin kumppanien kanssa, suuri kahvila sekä avoin tila, joka kannustaa yhteistyöhön. Työpaikka on suunniteltu helpottamaan joustavaa työntekoa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työntekijöillä ei ole nimettyjä työpisteitä, vaan he voivat työskennellä kunkin työtehtävän kannalta sopivimmassa paikassa. Wärtsilä on laatinut rakennuksesta digitaalisen mallin, jonka avulla tilasta voidaan tehdä läpinäkyvä ja antaa työntekijöille mahdollisuus hyödyntää sitä tehokkaasti. Työpaikka on suunniteltu kodinomaiseksi ja värikkääksi hauskalla ja kestävällä tavalla, ja Wärtsilän brändi näkyy kaikkialla rakennuksessa. 

Leesman mittaa työntekijöiden työpaikkakokemusta maailmanlaajuisesti käytössä olevalla liiketoimintatietotyökalulla, joka kerää palautetta siitä, miten tehokkaasti työpaikka tukee työntekijöitä. Nämä tulokset analysoidaan käyttämällä Leesman-indeksiä, maailmanlaajuista mittapuuta, joka laskee työpaikan vaikutuksen työntekijöiden kokonaiskokemukseen: miten tuottavasti he katsovat voivansa työskennellä, kuinka hyvin he viihtyvät työpaikassa, miten ylpeitä he ovat työpaikastaan ja niin edelleen. Leesman-indeksiin on tähän mennessä kerätty yli 600 000 työntekijän vastaukset 4357 rakennuksesta 92 maassa.

Lisätietoja:

Atte Palomäki
Johtaja, Viestintä, Brändi ja Markkinointi

Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 010 709 5599

atte.palomaki@wartsila.com 

Sari Luhanka
Viestintäpäällikkö

Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 010 709 5774
sari.luhanka@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2018 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com