Wärtsilän uuden raportin mukaan uusiutuvien energialähteiden nopeutettu käyttöönotto voi alentaa sähkön tuotantokustannuksia jopa 50 prosentilla

Wärtsilä Corporation, Lehdistötiedote 6 lokakuuta 2021 at 08.30 UTC+2
  • The key steps to front-load net zero © Wärtsilä Corporation

Suomenkielinen versio englanninkielisestä tiedotteesta

Teknologiakonserni Wärtsilä julkaisee tänä syksynä Glasgow'ssa järjestettävän YK:n ilmastonmuutoskonferenssin COP26:n edellä raportin, joka osoittaa nopeasti hiilestä irtautuvien valtioiden ympäristönsuojelulliset ja taloudelliset mahdollisuudet. Raportti esitellään The Economist lehden järjestämässä Sustainability Week tapahtumassa tänään 6. lokakuuta.

Front-Loading Net Zero raportissa todetaan, että sähköntuotantokustannuksia voidaan alentaa jopa 50 prosentilla vuoteen 2050 mennessä, jos maat ja valtiot ottavat käyttöön sataprosenttisesti uusiutuvia energialähteitä käyttävät järjestelmät suunniteltua nopeammin. Nämä merkittävät kustannussäästöt voidaan saavuttaa aikaistamalla uusiutuvien energialähteiden, pääasiassa tuuli- ja aurinkosähkön, käyttöönottoa ja hyödyntämällä niiden luontaista vaihtelevuutta tasapainottavia teknologioita, kuten energian varastointia ja säätövoimaa tuottavia voimalaitoksia. Raportti osoittaa, että hiilineutraalit järjestelmät voivat tuottaa edullisempaa sähköä kuin nykyiset fossiilisiin polttoaineisiin perustuvat järjestelmät.

Raportissa laaditaan mallit Saksalle, Intialle ja Kalifornialle, kolmelle markkina-alueelle, joilla on hyvin erilaiset sosioekonomiset olosuhteet, energiajärjestelmät ja haasteet. Mallit osoittavat kustannusten kannalta optimaalisen tien kohti sataprosenttisesti uusiutuvaa energiaa käyttäviä järjestelmiä kullakin näistä alueista.

Raportista käy ilmi, että nopeuttamalla sataprosenttisesti uusiutuvien voimajärjestelmien käyttöä saavutetaan merkittäviä etuja:

        Uusiutuvien energialähteiden nykyistä nopeampi käyttöönotto pääasiallisena sähkönlähteenä vähentää fossiilisten polttoaineiden (eli hiilen ja kaasun) käyttöä ja alentaa tuotetun sähkön hintaa merkittävästi. Intialla on mahdollisuus puolittaa sähkökustannuksensa vuoteen 2050 mennessä, kun taas Kalifornia voi leikata kustannuksia 17 prosentilla ja Saksa 8 prosentilla vuoteen 2040 mennessä[1].

        Hiilivoima – jonka osuus sähköntuotannosta on Intiassa 70 prosenttia ja Saksassa 33 prosenttia – voidaanluotettavastikorvata uusiutuvilla energialähteillä sekä energian varastointi- ja säätövoimalaitosten tuomalla joustavuudella jo vuonna 2040. 

        Lyhyellä aikavälillä voidaan saada aikaan merkittäviä hiilisäästöjä, jotka mahdollistavat kansallisten ilmastotavoitteiden saavuttamisen. Saksa voi välttää 422 miljoonaa hiilidioksiditonnia vuoteen 2040 mennessä luopumalla hiilestä nykyistä nopeammalla aikataululla. Tämä auttaisi sitä saavuttamaan vuodelle 2030 asetetun tavoitteen 65 prosentin vähennyksestä vuoden 1990 tasoon verrattuna.

        Uusiutuvien energialähteiden käyttö sähköntuotannon ensisijaisena lähteenä voi edistää energiariippumattomuutta. Esimerkiksi Saksa voisi vähentää sähköntuontitarvetta 550 TWh:lla nopeuttamalla hiilestä irtautumista.

Raportissa mallinnetut selkeät ja toteutuskelpoiset väylät kohti sataprosenttisesti uusiutuvia energialähteitä näissä kolmessa hyvin erilaisessa energiajärjestelmässä osoittavat, että edulliset nettonollapäästöt ovat jokaisen COP26-kokoukseen osallistuvan maan ulottuvilla. Yksityiskohtaisten mallien lisäksi raportissa on Australian, Chilen ja Ison-Britannian energiamuutosta käsittelevät luvut, joissa korostetaan, että sataprosenttisesti uusiutuvia energialähteitä käyttävien järjestelmien edellyttämät teknologiat ovat jo saatavilla laajalti ympäri maailmaa. Raportti osoittaa, että sataprosenttisesti uusiutuvan sähkön tavoite voidaan saavuttaa jo yhden sukupolven aikana – energiakustannuksia kasvattamatta – lisäämällä uusiutuvien energialähteiden tuotantoa ja energian varastointia merkittävästi.

Wärtsilän konsernijohtaja Håkan Agnevall sanoo: "COP26-kokouksen lähestyessä Front-Loading Net Zero raporttimme pitäisi herättää maailman johtajat toimimaan, sillä tämä on viimeinen ja paras mahdollisuutemme saada maat hiilineutraaliuteen johtavalle tielle. Mallinnuksemme mukaan on täysin realistista saavuttaa hiilineutraalius jo ennen vuotta 2050. Lisäksi on selvää, että uusiutuvaan energiaan siirtymisen nopeuttaminen yhdessä joustavan energiantuotannon kanssa on kansantaloudellisesti kannattavaa. Meillä on kaikki teknologiat, joita tarvitsemme siirtyäksemme nettonollaenergiaan nopeasti. Uusiutuvia energianlähteitä käyttävien järjestelmien hyödyt ovat kumulatiivisia ja itseään vahvistavia – mitä enemmän meillä on, sitä suuremmat hyödyt saamme – joten on tärkeää, että johtajat ja energiantuottajat päättävät yhdessä edistää nettonollaenergiaa jo tällä vuosikymmenellä."

Wärtsilä Energyn johtaja Sushil Purohit lisää: "Yhtä, kaikille markkinoille sopivaa ratkaisua ei ole, ja tässä raportissa esitellään erilaisia mahdollisia polkuja ja teknologioita. Perimmäinen tavoite on kuitenkin kaikille yhteinen: energiantuotannon hiilivapauden saavuttaminen ja luonnon energialähteiden tehokas hyödyntäminen."

"Tämä Wärtsilän arvokas raportti osoittaa selvästi, mitä voidaan saavuttaa luopumalla perinteisistä polttoaineista ja siirtymällä kohti sataprosenttisesti uusiutuvaa energiaa. Sähkökustannusten ja hiilidioksidipäästöjen samanaikainen pieneneminen tuottaa hiilidioksidin vähentämishyötyjä. Nykypäivänä saatavilla olevat teknologiat mahdollistavat joustavuuden ja nopeat reagointiajat, joita tarvitaan uusiutuvien energialähteiden tasapainottamiseen", Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston professori Christian Breyer sanoo.

Lisätietoja:

Englanninkieliset nettisivut: Front-loading the net zero future we need   

Wärtsilä Energyn johtaja Sushil Purohit esittelee raportin tulokset The Economist lehden Sustainability Week: Countdown to COP -tapahtumassa keskiviikkona 6. lokakuuta kello 17.05 Suomen aikaa. Voit rekisteröityä verkkotapahtumaan täällä

Wärtsilä käytti raportissa esitetyssä sähköjärjestelmien mallinnuksessa johtavaa sähkömarkkinoiden simulointiohjelmistoa Plexosia.

Mediakontakti:

Mirja-Maija Santala
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö
Wärtsilä Energy
Puh. 0400 793 827
mirja-maija.santala@wartsila.com

Kuvateksti: The key steps to front-load net zero © Wärtsilä

Kaikki Wärtsilän tiedotteet löytyvät osoitteesta https://www.wartsila.com/media/news-releases ja http://news.cision.com/wartsila-corporation, jossa voi myös ladata kuvat.

Wärtsilä Energy lyhyesti
Wärtsilä Energy johtaa muutosta kohti tulevaisuutta, jossa sähkö tuotetaan sataprosenttisesti uusiutuvalla energialla. Autamme asiakkaitamme irtautumaan hiilenkäytöstä kehittämällä markkinoiden johtavia teknologioita. Näitä ovat nykyisillä ja tulevaisuuden polttoaineilla toimivat sähköjärjestelmää tasapainottavat voimalaitokset, hybridiratkaisut sekä energian varastointi- ja optimointiteknologia, mukaanlukien GEMS-energianhallintajärjestelmä. Wärtsilä Energyn elinkaaripalvelut tukevat laitosten tehokkuutta, luotettavuutta ja suorituskykyä. Wärtsilä on toimittanut 74 GW voimalaitoskapasiteettia ja yli 80 energian varastointijärjestelmää yhteensä180 maahan.
https://www.wartsila.com/energy

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2020 Wärtsilän liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
https://www.wartsila.com

 _____________________________________

 Kustannussäästöjä verrataan vuoden 2020 tasoon.