Wärtsilä kommentoi Helsingin Sanomien artikkelia metaanipäästöihin liittyen

Wärtsilä Corporation, Uutinen 5 marraskuuta 2021 at 16.45 UTC+2

Maakaasu on fossiilinen polttoaine, jota laivoissa käytetään nesteytetyssä muodossa (LNG). Maakaasu palaa erittäin puhtaasti ja sen käytössä ei synny rikki- eikä hiukkaspäästöjä käytännössä ollenkaan ja lisäksi typen oksidipäästöt (NOx) ovat vähäiset. LNG polttoaineena otettiinkin aikanaan meriliikenteessä käyttöön ensisijaisesti vähentämään juuri näitä päästöjä.

Maakaasu sisältää myös vähemmän hiiltä kuin nestemäinen diesel ja siksi myös sen hiilidioksidipäästöt ovat matalammat kuin dieselin.

Maakaasua käytettäessä tavoitteena on mahdollisimman täydellinen palaminen, koska maakaasu koostuu lähes kokonaan metaanista ja vain sen palamaton osa muodostaa metaanipäästön ilmakehään. Tämän palamattoman kaasuosan minimointi on alusta alkaen ollut kehityskohteena sekä hyvin kaikkien toimijoiden tiedossa. 

Palamaton metaanipäästö johtuu palotilan ja palamisprosessin fyysisistä rajoituksista, ja siksi lipsahdus onkin varsin harhaanjohtava käännös “slip”-termille. Juuri matalapainekaasumoottori mahdollistaa erittäin matalat NOx-päästöt, mutta tässä prosessissa palamattoman kaasun torjuminen on haastavampaa. Vaikka metaanipäästöille ei ole erillistä säädäntöä, on metaanipäästön minimointi erittäin tärkeä aihe nykypäivän asiakasvaatimuksissa.

Wärtsilä on jo saanut aikaan 75 % pienennyksen moottoreidensa metaanipäästöissä ja siten myös parantanut niiden polttoainetaloutta. Esimerkiksi Viking Grace –laivalla on käytössä Wärtsilän 50DF -monipolttoainemoottorit ja riippumattoman tutkimusraportin mukaan laivalla jo vuonna 2015 tehdyt mittaukset osoittivat, että sen ympäristövaikutukset (hiilidioksidi + metaanipäästöt) olivat pienemmät kuin dieseliä käytettäessä. Näistä tuloksista laskettu metaanin ja hiilidioksidin suhde alittaa merkittävästi myös Ilmatieteen laitoksen raportissa esitetyn raja-arvon.

Modernien Wärtsilän kaasumoottorien kasvihuonepäästöt ovat merkittävästi pienemmät kuin dieselmoottorien. Tämän lisäksi teknologia kehittyy jatkuvasti ja Wärtsilänkin moottoreita kehitetään paremmiksi ja niiden metaanivuotoa pienennetään. Ensi vuonna käyttöön otettavassa Wärtsilän uudessa teknologiassa metaanipäästöt puolittuvat edellisestä, jo matalasta tasosta, parantaen näin sekä ympäristön että myös laivojen polttoainetaloutta. 

LNG on siis joka tapauksessa askel oikeaan suuntaan ns. siirtymäkauden polttoaineena ja moderneilla moottorityypeillä LNG pienentää ilmastopäästöjä. LNG-moottorit ovat nykyisellään valmiita bio- ja synteettisen kaasun käyttöön. Tulevaisuudessa moottorit on myös huomattavasti helpompi muuttaa käyttämään uusia vihreitä polttoaineita, kuten metanolia ja ammoniakkia, joita ei vielä ole juuri saatavilla satamista, toisin kuin LNG:tä. Pahinta olisi vain jäädä odottelemaan.

Yli sata valtiota sitoutui juuri vähentämään metaanipäästöjä 30% tämän vuosikymmenen loppuun mennessä COP26-kokouksessa. Wärtsilä tukee tätä omalla kehitystyöllään.

Atte Palomäki
Johtaja, Viestintä, Brändi ja Markkinointi
Wärtsilä Oyj Abp

Puh: 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2020 Wärtsilän liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com