Wärtsilä lahjoittaa suomalaisille korkeakouluille 1,3 miljoonaa euroa

Wärtsilä Oyj Abp, Uutinen 5 syyskuuta 2016 at 14.30 UTC+2

Wärtsilä-konserni lahjoittaa suomalaisille korkeakouluille ja yliopistoille yhteensä 1.300.000 euroa vuosien 2016–2017 aikana. Wärtsilä haluaa tukea erityisesti suomalaista tekniikan koulutusalaa ja näin osaltaan edistää suomalaisten yliopistojen tutkimusta sekä vahvistaa Suomen kansainvälistä kilpailukykyä.

Merkittävin lahjoituksen saaja on Aalto-yliopiston tekniikan koulutusala. Aalto on monialainen yliopisto, joka toimii tekniikan lisäksi talouden ja taiteen aloilla. ”Wärtsilä on Aalto-yliopistolle tärkeä kumppani jo monien vuosien ajalta. Olemme kehittäneet yhdessä modernia teknologiaa ja rakentaneet tulevaisuutta eri tavoin. Kiitämme lämpimästi Wärtsilää lahjoituksesta”, sanoo Aalto-yliopiston rehtori Tuula Teeri.

Myös Vaasan yliopisto, Helsingin yliopisto, Åbo Akademi ja Svenska Handelshögskolan ovat lahjoituksen saajien joukossa.

Konsernijohtaja Jaakko Eskola puhui tänään Vaasan yliopiston lukukauden avajaistilaisuudessa. ”Wärtsilä haluaa tukea yliopistokoulutusta sekä lisätä yhteistyötä yliopistojen ja ulkopuolisen tiedeyhteisön kanssa.Meillä on erittäin hyviä kokemuksia yhteistyöstä suomalaisyliopistojen kanssa, ja näemme, että tasokkaalla yliopistokoulutuksella on tärkeä osa Suomen pitämisessä kilpailukykyisenä”, kertoi Jaakko Eskola.

Wärtsilä on jo pitkään panostanut tuotekehitykseen ja tutkimukseen. Vuoden 2015 aikana Wärtsilä kiinnitti paljon huomiota sekä tuote- että ratkaisuinnovaatioihin, erityisesti hyötysuhteen kehittämiseen, polttoainejoustavuuteen ja ympäristövaikutusten alentamiseen. Tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyvät kulut olivat yhteensä 132 milj. euroa, joka vastaa 2,6% liikevaihdosta. Wärtsilässä työskentelee tuotekehityksen parissa yhteensä noin 700 henkeä.

Lisätietoja:

Kari Hietanen
Johtaja, Yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 010 709 5609 
kari.hietanen@wartsila.com 

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 010 709 5599
media@wartsila.com

 

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava edistyksellisen teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2015 Wärtsilän liikevaihto oli 5 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.800. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com