Wärtsilän tytäryhtiö ja yhtiön toimihenkilö syyttömiä

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 5 heinäkuuta 2006 at 12.00 UTC+2

Wärtsilän tytäryhtiö Wärtsilä Finland ja sen toimihenkilö on todettu syyttömiksi Vaasan hovioikeudessa. Hovioikeuden päätös oli odotetusti sama kuin Vaasan käräjäoikeuden.

Vuosina 1999 ja 2000 tehtyjen laivakauppojen yhteydessä Wärtsilä maksoi varustamoalennuksen Gotland Rederiet -varustamon edustajan ilmoittamalle tilille. Oikeus katsoi, että kyse ei ole lahjonnasta, kuten syytekirjelmässä oli esitetty. Oikeudessa tuli myös näytetyksi toteen, että varustamoalennukset ovat osa normaalia alan toimintatapaa.

Yhtiön toimihenkilö jatkaa myyntipäällikön tehtävissä.

Lisätietoja: Kari Hietanen, johtaja, lakiasiat & henkilöstö, Wärtsilä Oyj Abp, puh. 040 754 4363.

Wärtsilä Oyj Abp

Eeva Kainulainen 
Tiedotusjohtaja        

Maj-Len Ek
Talousjohtaja

www.wartsila.com