Wärtsilä muuttaa organisaatiorakennettaan nopeuttaakseen strategian toteutusta

Wärtsilä Corporation, Lehdistötiedote 5 maaliskuuta 2020 at 14.25 UTC+2

Wärtsilä on päättänyt jakaa Marine-liiketoimintansa kolmeksi itsenäiseksi liiketoiminnaksi. Muutoksen tavoitteena on nopeuttaa strategian toteutusta, yksinkertaistaa liiketoimintarakennetta ja vahvistaa liiketoimintanäkökulmaa konsernin johtokunnassa. Uudet liiketoiminnat Marine Power, Marine Systems ja Marine Voyage aloittavat toimintansa 1.7.2020.

Wärtsilän organisaatiorakenteen uudistus on jatkoa vuonna 2019 tehdyille muutoksille. Tuolloin laite- ja huoltoliiketoiminnat yhdistettiin tarkoituksena vahvistaa kokonaisvaltaisia elinkaariratkaisuja. Uudessa toimintamallissa Marine Power keskittyy Wärtsilän moottori- ja propulsioratkaisuihin. Marine Systemsin tarjonta puolestaan sisältää kaasuratkaisut, pakokaasujen käsittelyn, merenkulun sähköjärjestelmät sekä tiivisteet ja laakerit. Marine Voyage tarjoaa automaatio- ja navigointiratkaisuja, simulaatio- ja koulutusratkaisuja, alusten operointiratkaisuja sekä laivaliikenteen ohjauksen ratkaisuja. Kullakin liiketoiminnalla on koko elinkaaren kattava vastuu tarjonnastaan. Wärtsilän Energy-liiketoiminta jatkaa nykyisessä muodossaan.

“Wärtsilä on sitoutunut johtamaan kehitystä kohti kestävämpää meriliikennettä. Meillä on merenkulun markkinoiden laajin tarjonta, ja olen luottavainen, että luomalla kolme itsenäistä merenkulun kokonaisuutta, joilla on vahvempi ote omien markkinoidensa tarpeista, pystymme nopeuttamaan Smart Marine -strategiamme toteutusta. Asiakkaamme hyötyvät ketteryydestä ja nopeammasta päätöksenteosta sekä yhä tehokkaammasta ja päätösvaltaisesta etulinjaorganisaatiosta,” sanoo Wärtsilän konsernijohtaja Jaakko Eskola.

Wärtsilän taloudellinen raportointi muutetaan vastaamaan uutta organisaatiorakennetta vuoden 2020 toisesta neljänneksestä alkaen. Oikaistut vertailuluvut julkaistaan ennen tammi-kesäkuun 2020 puolivuosikatsauksen julkistusta.
 

Lisätietoja:

Atte Palomäki
Johtaja, viestintä, brändi ja markkinointi
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com 

Lisätietoja sijoittajille:

Natalia Valtasaari
Sijoittajasuhdejohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 010 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com  

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2019 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com