Wärtsilä ostaa MMI Boiler Managementin liiketoiminnan

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote 5 maaliskuuta 2012 at 07.00 UTC+2

Wärtsilä on tehnyt sopimuksen singaporelaisen MMI Boiler Management Pte Ltd:n liiketoiminnan ostamisesta. MMI Boiler Management on erikoistunut laivoissa ja teollisuudessa käytettävien höyrykattiloiden huoltoon ja kunnossapitoon. Yhtiön päätoimipaikka on Singaporessa ja sen toiminta-alue kattaa Kaakkois-Aasian ja Tyynenmeren alueen.

Oston myötä Wärtsilä vahvistaa valikoimaansa kattilahuoltopalvelujen alalla ja asemaansa maailmanlaajuisilla merenkulun huoltopalvelumarkkinoilla. Lisäksi osto tukee Wärtsilä Services -liiketoiminnan strategiaa, jonka tavoitteena on jatkuvasti kehittää lisäarvoa tuottavien palvelujen tarjontaa nykyisille asiakassegmenteille.

MMI Boiler Managementilla on vahva markkina-asema Kaakkois-Aasiassa ja Tyynenmeren alueella erityisesti offshore-segmentissä. Yhtiön toimialaan kuuluvat kattiloiden huolto, kunnossapito, korjaus ja asennus laivoilla ja teollisuudessa. Vuonna 2011 MMI Boiler Managementin liikevaihto oli n. 5,3 miljoonaa euroa. Yrityksellä on tällä hetkellä 138 työntekijää.

”MMI Boiler Managementin huippuosaaminen kattiloiden huoltopalveluissa ja erinomaiset asiakassuhteet yhtiön markkina-alueella parantavat entisestään Wärtsilän kattilahuoltopalvelujen valikoimaa. Yrityskauppa vahvistaa entisestään Wärtsilän kilpailukykyä ja asemaa maailman johtavana merenkulun huoltopalvelujen tarjoajana”, toteaa Wärtsilä Services liiketoiminnan johtaja Christoph Vitzthum.

MMI Boiler Management liitetään osaksi Wärtsilää. Kaikki työntekijät siirtyvät Wärtsilän työntekijöiksi, mukaan lukien nykyiset neljä omistajaa. Kauppahintaa ei julkisteta. Osto odotetaan saatavan päätökseen vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä.

Wärtsilä Services – markkinoiden laajin huoltoverkosto

Services on yksi Wärtsilän kolmesta liiketoiminnosta, joista kaksi muuta ovat Ship Power ja Power Plants. Wärtsilä Services -liiketoiminnan huoltoverkosto on alan laajin. Wärtsilä tarjoaa huoltopalveluitaan maailmanlaajuisesti sekä merenkulku- että energia-alalle. Kattavaan palveluvalikoimaan sisältyvät ympäristöpalvelut, moottorien, propulsiojärjestelmien, sähkö- ja automaatiojärjestelmien ja kattiloiden korjaus- ja huoltotyöt sekä varaosa- ja kenttähuoltopalvelut. Yritys tekee myös konversioita ja tarjoaa pitkäkestoisia moottoreiden ja propulsiojärjestelmien huoltosopimuksia sekä koulutuspalveluita. Wärtsilän huoltotoiminta on edelläkävijä uusien palvelukonseptien kehittämisessä ja tavoitteena on taata paras mahdollinen toiminnan tehokkuus. Wärtsilä Services omistaa noin 70 huoltoverstasta, ja se työllistää yli 11 000 huoltoalan ammattilaista.

Lisätietoja:

Ban Leong.Ong
Toimitusjohtaja
Wärtsilä Singapore
Puh.+65 687 49200
Banleong.ong@wartsila.com

Tuula Franck
Viestintäpäällikkö
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 0400 267 555
tuula.franck@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.
Vuonna 2011 Wärtsilän liikevaihto oli 4.2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä oli noin 18.000 henkeä. Yrityksellä on lähes 170 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.wartsila.com