Wärtsilän johtamalle tutkimusryhmälle EU:lta 1 milj euron tutkimusapuraha uusiutuvien polttoaineiden teknologian kehittämiseksi merikäyttöön

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote, 4 joulukuuta 2006 at 09.00 UTC+2

EU on myöntänyt 1 miljoonan euron apurahan Wärtsilän johtamalle tutkimusryhmälle, joka kehittää metanolipohjaisia polttokennoja sähkön tuottamiseen laivoissa. Projektin nimi on ”Validation of a Renewable Methanol Based Auxiliary Power System for Commercial Vessels” (METHAPU). Projektin kokonaiskustannukset ovat 1,9 milj. euroa.

Päätavoitteena on saada metanoliteknologia hyväksytyksi rahtilaivoihin kansainvälisessä liikenteessä. Toinen tärkeä tavoite on tehdä teknistä perustyötä säännösten laatimiseksi metanolin käytölle merisovellusten polttoaineena. Tarkastelun kohteena ovat polttoaineen tankkaaminen, jakelu, säilytystapa sekä kiinteäoksidinen polttokennojärjestelmä, joka käyttää metanolia polttoaineena. Tutkimusryhmä koostuu alan johtavista toimijoista.

Tutkimuksessa on kyse 250 kW:n polttokennoyksiköstä ja pääpaino merikäyttöön liittyvistä sovelluksista. Tutkimuskohteita ovat niin ikään kennon turvallisuus ja luotettavuus. Soveltuvuuden todentamiseksi pieni, 20 kW:n yksikkö asennetaan laivaan. Yksikkö testataan tehtaalla ja käyttöönoton yhteydessä laivalla koko järjestelmä koekäytetään ja hyväksytään. Projektin aikana elinkaarenaikainen ja toiminnallinen turvallisuus testataan ja näitä tuloksia hyödynnetään tutkimustyön lopullisessa vaiheessa eli 250 kW:n yksikön turvallisuus- ja luotettavuusselvityksessä.

Tutkimusprojektin kesto on 2,5 vuotta ja se toimii myös ponnahduslautana tulevaisuuden kestävän kehityksen tutkimukselle. Tavoitteena on löytää eritoten ympäristöä säästäviä voimanlähteitä merikäyttöön ja metanolipohjaiseen talouteen.

”Olemme erittäin tyytyväisiä EU:n myöntämästä tuesta. Uusiutuvalla energialla metanolilla käyvä polttokenno luo houkuttelevia mahdollisuuksia kestävän kehityksen polttoaineiden käytölle hajautetussa energiantuotannossa ja lisävoimanlähteenä merikäytössä. Tämä on mielenkiintoinen näkökohta erityisesti päästöjen vähentämisessä laivan saapuessa satamaan”, sanoo Erkko Fontell, Wärtsilän Polttokenno-yksikön johtaja.

”Lisäksi testilaitteen toiminta antaa meille hyvin tärkeää kokemustietoa sekä järjestelmän suunnittelusta että suorituskyvystä, kuten sähkön hyötysuhteesta ja kennopinon kestävyydestä”, Fontell lisää.

Tutkimusryhmään kuuluvat maailman alan johtavat järjestöt ja yritykset Wärtsilä, Lloyd’s Register, Wallenius Marine, Genovan yliopisto ja Det Norske Veritas AS.

 

Lisätietoja saa alla mainituilta yhteyshenkilöiltä ja kotisivuilta:

www.wartsila.com, yhteyshenkilö: Tho Phan, tuotekehitys, Wärtsilän Polttokennoyksikkö, puh. 010-709 5478, sähköposti tho.phan@wartsila.com  

Eeva Kainulainen, tiedotusjohtaja, Wärtsilä, puh. 010 709 5235 sekä

www.lr.org/,  yhteyshenkilö Ed Fort, Research and Development Department, sähköposti ed.fort@lr.org

www.walleniusmarine.com, yhteyshenkilö Lena Ekbom, Environmental Department, sähköposti lena.ekbom@walleniusmarine.com

http://www.dichep.unige.it/engl/main.htm, yhteyshenkilö Adriana Del Borghi, Dipartimento di Ingegneria Chimica e di Processo ”G.B. Bonino” Universitá di Genova, sähköposti adry@unige.it