Wärtsilälle sopimus LNG-terminaalin toimittamisesta Haminaan

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote 4 lokakuuta 2017 at 12.00 UTC+2

Teknologiakonserni Wärtsilä ilmoitti tänään allekirjoittaneensa avaimet käteen -sopimuksen Hamina LNG Oy:n kanssa nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontiterminaalin rakentamisesta Haminaan.

Toimitus käsittää maatäytön, maaperän kunnostuksen, rakennustekniset työt, infrastruktuurin, täysin eristetyn varastosäiliön, jonka kokonaisnettotilavuus on 30 000 m3, uudelleenkaasutusjärjestelmän ja kaasumittarit, järjestelmän höyrystymiskaasun käsittelyyn, sähkö- ja automaatio järjestelmän, purku- ja lastausjärjestelmän sekä laitteet bunkraukseen ja säiliöautojen lastaukseen. LNG-terminaalin on määrä aloittaa toiminta elokuussa 2020.

Haminan satamasta tulee Suomen ensimmäinen LNG-tuontisatama, joka on kytketty Suomen kaasuverkkoon. Tämä parantaa toimitusvarmuutta kaasuasiakkaille. Kun terminaali on toiminnassa, maakaasua on mahdollista toimittaa nopeasti myös Suomen keskeisiin satamiin säiliöautoilla.

”Halusimme luoda terminaali-infrastruktuurin, joka mahdollistaa alusten bunkrauksen ja laajentaa maan kaasunjakelulähteitä. Wärtsilän teknologia sopii tarpeisiimme, ja heillä on paras paikallinen tuntemus ja kokemus kokonaistoimittajana ankarissa sääolosuhteissa. Wärtsilä tarjosi meille täysimittaista kokonaistoimitusta sekä ainutlaatuista osaamista kaasunkäsittelyssä”, toteaa Hamina LNG Oy:n toimitusjohtaja Peter van Buuren.

”Haminan-projekti on osa Suomen suunnitelmaa luoda keskikokoisten LNG-terminaalien verkosto, jolla voidaan toimittaa kaasua paikallisille teollisuusyrityksille ja maakaasua laivojen bunkraukseen sekä parantaa Suomen kaasunsaantia. Projekti vähentää hiilidioksidipäästöjä merkittävästi, sillä se on puhtaampi polttoaineratkaisu kuljetusalalle ja teollisuudelle. Kaasuverkkoyhteyden ansiosta LNG-infrastruktuuri lisää samalla toimitusvarmuutta Suomessa”, kertoo Timo Mahlanen, Senior Business Development Manager, Wärtsilä Energy Solutions.

Kuvalinkki
Kuvateksti: Haminan satamasta tulee Suomen ensimmäinen LNG-tuontisatama, joka on kytketty Suomen kaasuverkkoon.

Lisätietoja:

Timo Mahlanen
Senior Business Development Manager, Europe West
Wärtsilä Energy Solutions
Puh. 040 500 0536
timo.mahlanen@wartsila.com

Kristian Mäkelä
Director, Sales & Marketing
Wärtsilä Energy Solutions
Puh. 040 1483565
kristian.makela@wartsila.com

 

Wärtsilä Energy Solutions lyhyesti
Wärtsilä Energy Solutions on johtava kansainvälinen energiajärjestelmien integraattori, jolla on monipuolinen valikoima erilaisia ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja. Tarjontaamme sisältyy erittäin joustavia polttomoottorikäyttöisiä voimalaitoksia, suuria aurinkovoimaloita, energian varastointi- ja integrointiratkaisuja sekä LNG-terminaaleja ja -jakelujärjestelmiä. Wärtsilän joustavat ja tehokkaat ratkaisut tuottavat lisäarvoa ja mahdollistavat siirtymisen entistä kestävämpään ja nykyaikaisempaan energiajärjestelmään. Wärtsilän vuoteen 2017 mennessä toimittamien voimalaitosten asennettu kapasiteetti on 65 GW, ja toimituksia on tehty yhteensä 177 maahan.
www.smartpowergeneration.com

Wärtsilän LNG-ratkaisut
Wärtsilällä on laaja valikoima LNG-tuotteita ja -ratkaisuja sekä maa- että meritoteutuksiin. Voimme toimittaa täsmätuotteita tai täydellisiä avaimet käteen -ratkaisuja globaalina kokonaistoimittajana.
Maailmanlaajuinen palveluverkostomme tarjoaa toiminta- ja kunnossapitotukea, jolla varmistetaan LNG-asennusten luotettava ja optimaalinen toiminta. Kehittämällä ja toimittamalla LNG-infrastruktuuriprojekteja Wärtsilä edistää puhtaamman ja kestävämmän energiainfrastruktuurin luomista.

Tärkeimmät tuotteet ja ratkaisut:
- monipolttoainepolttomoottorit ja LNG-polttoainejärjestelmät voimaloille ja aluksille
- pienet ja erittäin pienet LNG- tai LBG-nesteytyslaitokset
- pienet ja keskikokoiset LNG-tuontiterminaalit ja –jakeluterminaalit
- uudelleenkaasutus- ja uudelleennesteytysjärjestelmät
- LNG- ja kaasujärjestelmien automaatio ja prosessisuunnittelu.

Wärtsilä lyhyesti:
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava edistyksellisen teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2016 Wärtsilän liikevaihto oli 4,8 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
https://www.wartsila.com