Wärtsilä suunnittelee ympäristöystävällisen lautan Pohjanlahden liikenteeseen

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote 4 elokuuta 2014 at 18.30 UTC+2

Wärtsilä on valittu kumppaniksi uuden lautan suunnitteluun osana ‘Midway Alignment of the Bothnian Corridor’-projektia. Suunnittelutyö kattaa sekä alku- että perussuunnittelun. Lautta liikennöi Vaasan ja Uumajan välillä Merenkurkussa Pohjanlahdella. Sopimus allekirjoitettiin tänään 4.8.

Uuden aluksen suunnittelussa otetaan huomioon innovatiiviset ja ympäristöystävälliset ratkaisut ja pyritään optimoimaan suorituskyky. Wärtsilän vahvat näytöt innovatiivisissa ratkaisuissa ja teknologiassa yhdistettynä laajaan kokemukseen kaasukäyttöisessä propulsiossa olivat tärkeitä tekijöitä tämän sopimuksen syntymisessä. Joustavuus tulee olemaan tärkeä osa konseptia, sillä kuljetustarpeet tällä reitillä muuttuvat vuodenajasta riippuen. Rahtikuljetuksen kysyntä on melko vakaata vuoden eri aikoina, kun taas matkustajaliikenteessä on selkeä huippu kesäkaudella. Tästä johtuen lautta ajaa tiukemmalla aikataululla huippukysynnän aikana, muina aikoina taas nopeutta voidaan vähentää polttoaineen säästämiseksi. Talvikauden jääolosuhteet voivat olla vaikeat, ja siksi suunnittelutyössä tulee huomioida myös käyttö kovien talvien aikana.

“Projektin tavoitteena on luoda moniulotteinen logistiikkaväylä Merenkurkun yli. Uuden lautan suunnittelutyö on keskeinen osa projektia. Käyttökelpoisuus ja kestävän kehityksen tukeminen ovat projektin olennaisia kulmakiviä, ja Wärtsilän kokemus ja asiantuntemus tuovat tärkeän panoksen onnistuneen ratkaisun saavuttamiseksi”, sanoo Merenkurkun neuvoston johtaja ja osana ‘Midway Alignment of the Bothnian Corridor’-projektin hankejohtaja Mathias Lindström.

“Tämä on tärkeä projekti, ja olemme ylpeitä että meidät valittiin laivasuunnittelusta vastaavaksi kumppaniksi. Integroidut ratkaisut kaasukäyttöisille aluksille ovat Wärtsilän keskeinen painopistealue, jolla meillä onkin selkeä johtoasema maailman markkinoilla. Ensin viimeistelemme alustavan suunnitelman, jonka pohjalta voimme laatia tarkemman budjetin ja kehittää projektia edelleen”, kertoo laivojen voimaratkaisuista vastaava johtaja Magnus Miemois Wärtsilästä.

Laivasuunnitteluvaiheen on suunniteltu olevan valmis vuoden 2015 toisen neljänneksen aikana.

Linkki kuvaan
Kuvateksti: Wärtsilä suunnittelee ympäristöystävällisen lautan Pohjanlahden liikenteeseen


Lisätietoja:

Magnus Miemois
Laivojen voimaratkaisuista vastaava johtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 1682
magnus.miemois@wartsila.com  

Marit Holmlund-Sund
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Ship Power
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 1439
marit.holmlund-sund@wartsila.com  


Wärtsilä lyhyesti:

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.

Vuonna 2013 Wärtsilän liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18 700. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä lähes 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

www.wartsila.com