Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2006

Wärtsilä Corporation, Pörssitiedote 4 elokuuta 2006 at 08.30 UTC+2

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2006

Huhti-kesäkuun tilauskertymä kasvoi 41,4%, kannattavuus parani suunnitellusti Kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä loppuvuonna

KESKEISTÄ TOISELTA NELJÄNNEKSELTÄ: - Tilauskertymä kasvoi 41,4% 1.190,1 milj. euroon (841,8) - Vertailukelpoisten liiketoimintojen liikevaihto 845,0 milj. euroa (655,2), kasvua 29,0% - Vertailukelpoisten liiketoimintojen liiketulos 70,2 milj. euroa (43,6), kasvua 61,0% - Kannattavuus parani 8,3%:iin (6,7) - Assa Abloy:n osakkeiden myyntivoitto 123,9 milj. euroa

- Ovakon myynnistä sopimus heinäkuussa

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA: - Tilauskertymä oli 2.213,5 milj. euroa (1.519,8), kasvua 45,6% - Tilauskanta 3.772,1 milj. euroa (2.267,9), kasvua 66,3% - Vertailukelpoisten liiketoimintojen liikevaihto kasvoi 26,2% 1.436,9 milj. euroon (1.139,0) - Vertailukelpoisten liiketoimintojen liiketulos parani 106,1 milj. euroon (72,9), kasvua 45,7% - Kannattavuus parani 7,4%:iin (6,4) - Tulos/osake parani 2,15 euroon (0,73), josta Assa Abloy:n osakemyynnin osuus 0,97 euroa - Koko vuoden kannattavuusarvio muuttumaton

KONSERNIJOHTAJA OLE JOHANSSON: ”Kysyntä päämarkkinoillamme jatkui voimakkaana toisella neljänneksellä. Saatujen tilausten määrä kasvoi yli 40%. Liikevaihto kasvoi lähes 30%. Myös kannattavuus parani odotusten mukaisesti. Kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä vielä koko loppuvuoden. Moottorien kokoonpano- ja koeajokapasiteetin kasvattaminen tukee myynnin kasvun jatkumista.

Ovako-omistuksesta irtautuminen saattaa päätökseen suunnitelmamme keskittyä ydinliiketoimintaamme.”

NÄKYMÄT VUODELLE 2006 ja 2007 Wärtsilän tulosnäkymät vuodelle 2006 ovat muuttumattomat. Kysyntä sekä laiva- että energiamarkkinoilla näyttää jatkuvan Wärtsilän kannalta myönteisenä vielä ainakin seuraavan puolen vuoden ajan. Hyvään tilauskantaan perustuen liikevaihdon arvioidaan kasvavan kuluvana vuonna jopa 20%. Vuonna 2005 saavutettu kannattavuustaso säilyy. Wärtsilän liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2007 noin 10-15% verrattuna vuoden 2006 liikevaihtoon. Kasvu perustuu vahvaan tilauskantaan ja vilkkaaseen tilausaktiviteettiin. Kapasiteetin lisäys, joka on käytössä vuoden 2007 puolivälissä, lisää kasvumahdollisuuksia vuonna 2008.

Wärtsilä Oyj Abp

Raimo Lind    Eeva Kainulainen
Varatoimitusjohtaja  Tiedotusjohtaja

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS Wärtsilän konsernijohdossa, John Stenbergin ranta 2, 4.8.2006 klo 10.45.

 

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2006

Tässä Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

HUHTI-KESÄKUUN TILAUSKERTYMÄ KASVOI 41,4%, KANNATTAVUUS PARANI SUUNNITELLUSTI LOPPUVUODEN KYSYNNÄN ODOTETAAN JATKUVAN HYVÄNÄ

KESKEISTÄ TOISELTA NELJÄNNEKSELTÄ: - Tilauskertymä kasvoi 41,4% 1.190,1 milj. euroon (841,8) - Vertailukelpoisten liiketoimintojen liikevaihto kasvoi 29,0% 845,0 milj. euroon (655,2) - Vertailukelpoisten liiketoimintojen liiketulos 70,2 milj. euroa (43,6), kasvua 61,0% - Kannattavuus parani 8,3%:iin (6,7) - Assa Abloy:n osakkeiden myyntivoitto 123,9 milj. euroa

- Ovakon myynnistä sopimus heinäkuussa

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA: - Tilauskertymä oli 2.213,5 milj. euroa (1.519,8), kasvua 45,6% - Tilauskanta 3.772,1 milj. euroa (2.267,9), kasvua 66,3% - Vertailukelpoisten liiketoimintojen liikevaihto kasvoi 26,2% 1.436,9 milj. euroon (1.139,0) - Vertailukelpoisten liiketoimintojen liiketulos parani 106,1 milj. euroon (72,9), kasvua 45,7% - Kannattavuus parani 7,4%:iin (6,4) - Tulos/osake parani 2,15 euroon (0,73), josta Assa Abloy:n osakemyynnin osuus 0,97 euroa - Koko vuoden kannattavuusarvio muuttumaton

KATSAUSKAUSI 1-6/2006 LYHYESTI Wärtsilän liiketoiminta käsittää Ship Power-, Services- ja Power Plants –liiketoiminnat. Vuonna 2005 toisen liiketoimintasegmentin muodostanut Imatra Steel siirtyi osaksi Oy Ovako Ab:ta. Vertailukelpoisuuden vuoksi alla on esitetty vuoden 2005 liikevaihto ja liiketulos ilman Imatra Steeliä.

Total Automation Pte. Ltd:n osto vahvistettiin 30.6.2006. Yhtiön tase on konsolidoitu 30.6.2006 alkaen. Kauppahinta oli 59,7 milj. euroa. Alustavasti liikearvoksi on kirjattu 37,4 milj. euroa. Kauppahinnan kohdentaminen saatetaan loppuun vuoden 2006 aikana.

MARKKINAKEHITYS Laivojen kysyntä jatkui voimakkaana katsauskaudella. Kesäkuun loppuun mennessä tilattiin yhteensä 1.171 (1.413) alusta. Kaikki energiateollisuuteen liittyvät segmentit, kuten offshore, tankkerit sekä LNG olivat erittäin aktiivisia. Toisen neljänneksen aikana myös muilla markkinoilla tapahtui elpymistä.

Kiina jatkoi kasvuaan laivanrakennusmarkkinoilla. Kiinalaiset telakat saivat vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana 31% kaikista laivatilauksista laivojen kappalemäärällä laskettuna. Korea sai 27%, Eurooppa noin 19% ja Japani 11% tilauksista. Korean markkinaosuus on 41% tonneissa (DWT) laskettuna, Kiinan osuus on noin 30% ja Japanin noin 20%.

Power Plants – liiketoiminnan markkinatilanne säilyi hyvänä kaikilla liiketoimintasegmenteillä: perusvoimantuotannon, teollisuuden sekä sähköverkon vakaaseen toimintaan tarkoitettujen voimaloiden markkinoilla. Markkinat olivat aktiivisia kaikkialla maailmassa.

TILAUSKERTYMÄ JA TILAUSKANTA Katsauskauden aikana saatiin uusia tilauksia 2.213,5 milj. euroa (1.519,8). Kasvua oli 45,6%. Toisen neljänneksen tilauskertymä oli 1.190,1 milj. euroa (841,8), eli 41,4% korkeampi kuin vuoden 2005 vastaavana aikana. Toisella neljänneksellä uusia tilauksia kirjattiin eniten Ship Power –liiketoiminnassa, jossa tilauskertymä oli 659,5 milj. euroa (409,9) eli 60,9% enemmän kuin vertailukaudella. Wärtsilä sai merkittäviä tilauksia sekä offshore- että LNG-alueelta.

Power Plants -liiketoiminnan toisen vuosineljänneksen tilauskertymä kasvoi 96,0% ja oli 242,9 milj. euroa. Sekä öljy- että kaasuvoimaloiden tilauskertymä kasvoi toisella neljänneksellä. Suurin osa tilauksista oli öljyvoimaloita. Tässä segmentissä Wärtsilä on selkeä markkinajohtaja.

Wärtsilän tilauskanta katsauskauden lopussa oli jälleen uudella ennätystasolla 3.772,1 milj. euroa (2.267,9), kasvua oli 66,3% edellisvuoteen.

LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS Vertailukelpoisten liiketoimintojen liikevaihdon kasvu jatkui vahvana. Katsauskauden 1-6/2006 liikevaihto kasvoi 26,2% ja oli 1.436,9 milj. euroa (1.139). Toisen neljänneksen vertailukelpoisten liiketoimintojen liikevaihto oli 845,0 milj. euroa (655,2), kasvua oli 29,0%.

Katsauskauden vertailukelpoisten liiketoimintojen liiketulos parani 106,1 milj. euroon (72,9) ja kannattavuus parani 7,4%:iin (6,4). Toisen neljänneksen liiketulos oli 70,2 milj. euroa (43,6) ja kannattavuus parani 8,3%:iin (6,7).

Rahoituserät olivat -0,9 milj. euroa (-9,4). Nettokorot olivat -6,7 milj. euroa (-9,7). Saadut osingot olivat 8,1 milj. euroa (6,7). Muiden rahoituskulujen väheneminen johtuu pääosin johdannaisten markkina-arvojen muutoksista.

Tulos ennen veroja oli 244,1 milj. euroa (92,5). Ensimmäisen vuosipuoliskon 2006 tulokseen sisältyy 123,9 milj. euron myyntivoitto 10 miljoonan kappaleen Assa Abloy:n B-osakkeen myynnistä ja Wärtsilän osuus Ovakon tuloksesta verojen jälkeen 14,8 milj. euroa. Vertailukauden tulokseen sisältyy Imatra Steelin tulos ennen veroja 21,9 milj. euroa.

Katsauskauden verot olivat -41,2 milj. euroa (-24,1), joista -32,2 milj. euroa liittyivät Assa Abloy:n osakkeiden myyntiin. Veroihin sisältyy laskennallisia verosaatavia +25,5 milj. euroa, jotka liittyvät aiemmin kirjattuihin rakennejärjestelykuluihin.

Osakekohtainen tulos parani 2,15 euroon (0,73), josta Assa Abloy:n osakkeiden myynnin osuus oli 0,97 euroa.

RAHOITUS Liiketoiminnan rahavirta oli 48,6 milj. euroa (-92,1).

Likvidit varat kauden lopussa olivat 137,2 milj. euroa (119,6). Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 293,4 milj. euroa (432,4). Omavaraisuusaste oli 44,0% (39,7) ja nettovelkaantumisaste 0,25 (0,46).

INVESTOINNIT Ensimmäisen vuosipuoliskon bruttoinvestoinnit olivat 115,7 milj. euroa (175,0), jotka koostuvat 71,9 milj. euron (142,0) yritysosto- ja osakeinvestoinneista sekä 43,8 milj. euron (33,0) tuotannollisista ja informaatioteknologia-investoinneista. Poistot olivat 35,5 milj. euroa (35,2).

OMISTUKSET Toukokuussa Wärtsilä myi 10 milj. Assa Abloy AB:n (publ) B-osaketta yhteensä 148,1 miljoonan euron hintaan. Wärtsilä on kirjannut kaupasta 123,9 milj. euron myyntivoiton. Myynnin jälkeen Wärtsilä omistaa 7.270.350 B-sarjan osaketta, mikä vastaa 2,0% (4,7) Assa Abloyn osakkeista. Omistus on kirjattu taseeseen katsauskauden lopun mukaiseen markkina-arvoon 95,2 milj. euroa.

Wärtsilän omistus Oy Ovako Ab:ssa oli katsauskaudella 26,5%. Omistuksen tasearvo katsauskauden lopussa oli 123,2 milj. euroa. Wärtsilän Ovakolle myöntämä 21,2 milj. euron osakaslaina maksettiin takaisin huhtikuussa 2006. Osakkuusyhtiötuloksena Wärtsilä on kirjannut kaudelta 1-6/2006 14,8 milj. euroa.

Heinäkuussa Oy Ovako Ab:n omistajat Wärtsilä, SKF ja Rautaruukki allekirjoittivat sopimuksen Ovakon omistamien operatiivisten yhtiöiden myymisestä. Kaupan toteutuminen edellyttää viranomaishyväksyntöjä, ja sen odotetaan toteutuvan syyskuun 2006 aikana.

HENKILÖSTÖ Wärtsilän henkilöstömäärä ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli keskimäärin 12.650 (12.100). Kesäkuun lopussa henkilöstöä oli 12.918 (11.378). Eniten henkilöstön määrä kasvoi Services-liiketoiminnassa.

MUUTOKSET YLIMMÄSSÄ JOHDOSSA Ship Power -liiketoiminnan johtajaksi ja johtokunnan jäseneksi nimitettiin 1.4.2006 alkaen DI Jaakko Eskola (47).

Ship Power -liiketoiminnan johtaja ja konsernin toinen varatoimitusjohtajista Mikael Mäkinen siirtyi toisen työnantajan palvelukseen 1.4.2006.

Power Plants –liiketoiminnan johtajaksi ja johtokunnan jäseneksi nimitettiin 1.4.2006 alkaen KTM Christoph Vitzthum (36).

Power Plants -liiketoiminnan aiempi johtaja, DI, MBA Pekka Ahlqvist saavutti keväällä 2006 60 vuoden iän, jolloin hänellä oli työsopimuksensa mukaisesti oikeus siirtyä eläkkeelle. Hän jatkaa yhtiön palveluksessa vastuualueenaan Automaatio-liiketoiminnan strateginen johtaminen.

Konsernin teknologiajohtaja, CTO, professori Matti Kleimola siirtyi eläkkeelle 1.5.2006. Hän jatkaa johtokunnan neuvonantajana alan teknologiaan liittyvissä kysymyksissä.

STRATEGIA – KASVUA TUKEVAT RATKAISUT Wärtsilän strategisena tavoitteena on säilyttää johtava asema markkinoillaan ja jatkaa kasvua tarjoamalla asiakkaille markkinoiden paras elinkaarenaikainen hyötysuhde ja luotettavuus. Tämän mahdollistaa Wärtsilän integroitu laite- ja palvelutarjonta, joka vastaa asiakkaiden tarpeisiin kaikkialla maailmassa. Wärtsilä kasvaa myös kehittämällä uusia tuotteita ja palveluja, jotka auttavat asiakkaita operoimaan voimajärjestelmiään tehokkaammin ja turvallisemmin. Wärtsilä lisää osaamistaan automaatiossa ja vahvistaa myös tuotetarjontaansa ratkaisuilla, joiden avulla voimajärjestelmien operointi on luotettavaa ja ympäristön kannalta turvallista. Vahvistaminen tapahtuu kasvamalla orgaanisesti, solmimalla kumppanuussopimuksia ja tekemällä yritysostoja.

STRATEGISET TOIMENPITEET KATSAUSKAUDELLA Katsauskaudella Wärtsilä toteutti useita strategisia tavoitteitaan tukevia toimenpiteitä:

Helmikuun alussa Wärtsilä osti Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS (AKPAS) -yhtiön Aker Kvaernerilta. Wärtsilän omistukseen siirtymisen jälkeen yhtiön nimi on Wärtsilä Automation Norway AS ja se on konsolidoitu 1.3.2006 lähtien. Yhtiö toimittaa voima- ja automaatiojärjestelmiä öljy-, kaasu-, meri- ja teollissovelluksiin. Yhtiö toimii pääasiassa Pohjanmeren alueella asiakkainaan suuret öljy- ja kaasuyhtiöt sekä norjalaiset telakat. Kauppa tukee kasvustrategiaa ja kasvattaa Wärtsilän tuotevalikoimaa sähköisissä propulsiojärjestelmissä, voimansiirrossa ja automaatiossa erityisesti öljy-, kaasu- ja offshore-alueilla.

Toukokuussa solmittiin yhteistoimintasopimus Wärtsilä Automationin ja amerikkalaisen Emerson Process Managementin välillä. Sopimus lisää Wärtsilän mahdollisuuksia tarjota automaatioalan prosessiosaamista öljyntuotantoaluksille.

Helmikuussa Wärtsilä ilmoitti ostavansa singaporelaisen pörssilistatun, merenkulun automaatioalan Total Automation Ltd:n koko liiketoiminnan ja kaikki Total Automationin tytäryhtiöt. Kauppa vahvistettiin kesäkuussa. Yleisten laivojen automaatiolaitteiden lisäksi Total Automationilla on vahva jalansija offshore- ja LNG-sektoreilla. Yritys keskittyy korjausasennus- ja huoltopalveluihin. Asiakkaat ovat monikansallisia yhtiöitä, telakoita ja varustamoja. Kauppa täydentää Wärtsilän aiempia automaatioalan yritysostoja.

Maaliskuussa Wärtsilä ja virolainen BLRT Grupp sopivat laivojen huoltoyhtiön perustamisesta Liettuaan palvelemaan Baltian markkinoita. Wärtsilä omistaa yhteisyrityksestä 51% ja BLRT Grupp 49%.

Ciserv-huoltoyhtiöryhmä yhdistettiin osaksi Wärtsilän huolto-organisaatiota 1.5.2006 alkaen. Yhdistetyn liiketoiminnan nimi on Wärtsilä Services, joka kuuluu maailman suurimpiin voimalaitosten ja meriteollisuuden huolto-organisaatioihin.

Katsauskauden jälkeen heinäkuussa ostettu saksalainen INTEC Injectortechnic GmbH vahvistaa Wärtsilän osaamista polttoaineruiskutuslaitteiston huollossa ja asennuksissa.

Wärtsilän ja kiinalaisen Shanghai Marine Diesel Engine Research Instituten (SMDERI) yhteinen apumoottoritehdas Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd (Shanghai) vihittiin kesäkuun lopussa. Yhteisyritys on askel Wärtsilän strategiassa olla lähellä aasialaisia asiakkaita ja kasvattaa maailmanmarkkinaosuutta apumoottoreissa.

OPTIO-OHJELMAT Wärtsilän yhtiökokouksen 15.3.2006 päättämä ylimääräinen osinko 0,60 euroa osakkeelta laski Wärtsilän vuosien 2001 ja 2002 optio-ohjelmien mukaista B-osakkeen merkintähintaa ylimääräisen osingon määrällä eli 0,60 euroa/osake ohjelmien ehtojen mukaisesti. Wärtsilän B-osakkeen merkintähinta vuoden 2001 optio-ohjelman perusteella on siten 16,10 euroa ja vuoden 2002 optio-ohjelman perusteella 8,90 euroa osakkeelta.

YHTIÖKOKOUS Varsinainen yhtiökokous 15.3.2006 päätti jakaa hallituksen esityksen mukaisesti osinkoa 0,90 euroa ja ylimääräistä osinkoa 0,60 euroa osakkeelta eli yhteensä 1,50 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin toimitusjohtaja Heikki Allonen, vuorineuvos Göran J. Ehrnrooth, toimitusjohtaja Risto Hautamäki, ministeri Jaakko Iloniemi, merenkulkuneuvos Antti Lagerroos, toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld ja toimitusjohtaja Matti Vuoria.

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden ajaksi hankkimaan ja luovuttamaan yhtiön omia A- ja B-sarjan osakkeita osakelajien osakkeiden lukumäärien suhteessa siten, että osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo ja niiden tuottama äänimäärä on enintään kymmenen prosenttia (10%) yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Valtuutusta ei ole käytetty katsauskauden aikana.

HALLITUS Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajaksi Antti Lagerroosin ja varapuheenjohtajaksi Göran J. Ehrnroothin. Hallitus päätti perustaa tarkastus-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsi keskuudestaan jäsenet valiokuntiin seuraavasti:

Tarkastusvaliokunta: Puheenjohtaja Antti Lagerroos; jäsenet Heikki Allonen, Risto Hautamäki ja Matti Vuoria.

Nimitysvaliokunta: Puheenjohtaja Antti Lagerroos; jäsenet Göran J. Ehrnrooth ja Matti Vuoria.

Palkitsemisvaliokunta: Puheenjohtaja Antti Lagerroos; jäsenet Heikki Allonen ja Jaakko Iloniemi.

LIIKETOIMINTAKATSAUS

SHIP POWER -LIIKETOIMINTA

Tilausaktiviteetti jatkui hyvin vilkkaana vuoden 2006 toisella neljänneksellä. Tilauskertymä oli 659,5 milj. euroa, yli 60% korkeampi kuin vuoden 2005 vertailukaudella. Merkittävimmät tilaukset toisen vuosineljänneksen aikana saatiin kolmelta korealaistelakalta 26:een LNG-alukseen, joihin tulee pääasiassa Wärtsilä 50DF -monipolttoainemoottorit.

Myös offshore-segmentillä jatkui vilkas kysyntä. Toisen vuosineljänneksen aikana Wärtsilä sai mm. Koreasta 24:n Wärtsilä 32 -dieselgeneraattorin tilauksen. Moottoritilausten lisäksi Wärtsilä sai lukuisia kiinteä- ja säätölapapotkurien sekä erityisesti ohjailupotkurien tilauksia.

Katsauskautena 1-6/2006 tilauskertymä oli 1.161,0 milj. euroa (708,8) ja tilauskanta oli kauden lopussa 2.504,6 milj. euroa, kasvua oli 103,5%.

Ship Power -liiketoiminnan katsauskauden liikevaihto kasvoi 38,2% 396,5 milj. euroon (286,9). Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 244,9 milj. euroa, kasvua oli 60,1% edellisvuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna.

Markkina-asema Wärtsilän keskinopeiden päämoottoreiden markkinaosuus pysyi korkealla tasolla, 48% (46% edellisen neljänneksen lopussa). Wärtsilän kannalta suotuisaan kehitykseen vaikuttivat sekä offshore- että LNG-segmentit. Apumoottoreissa Wärtsilän markkinaosuus oli lähes ennallaan 9% (10). Hidaskäyntisissä moottoreissa Wärtsilän markkinaosuus laski 27%:sta 21%:iin. Suurin syy laskuun oli suurien konttialusten alhainen kysyntä. Suuret konttialukset ovat Wärtsilän vahvinta aluetta hidaskäyntisten moottoreiden markkinoilla. Wärtsilän Kiinassa sijaitseva apumoottoritehdas, joka vihittiin käyttöön kesäkuun lopussa, parantaa yhtiön kilpailukykyä apumoottorimarkkinoilla.

SERVICES-LIIKETOIMINTA

Services-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi katsauskaudella 604,1 milj. euroon. (504,7). Kasvua oli 19,7%, josta orgaanista kasvua oli 14%.

Hidaskäyntisten moottorien huolto jatkoi kasvuaan. Myös projektiluonteisten huoltopalveluiden sekä automaatiopalveluiden kysyntä kasvoi.

Wärtsilän Services-liiketoiminta jatkaa kasvuaan laajentamalla tuotevalikoimaa tuki-, käyttö- ja huolto-, sekä kunnostuspalveluissaan.

POWER PLANTS –LIIKETOIMINTA

Toisen neljänneksen tilauskertymä lähes kaksinkertaistui viime vuoden vastaavaan neljännekseen ja oli 242,9 milj. euroa. Sekä öljy- että kaasuvoimaloiden tilauskertymä kasvoi neljänneksen aikana. Suurin osa uusista tilauksista oli öljyvoimaloita. Tällä segmentillä Wärtsilä on selkeä markkinajohtaja. Suurimmat öljyvoimalatilaukset saatiin Brasiliasta, Antiguasta ja Saudi-Arabiasta. Suurimmat kaasuvoimalatilaukset saatiin Nigeriasta ja Venäjältä.

Ensimmäisen vuosipuoliskon tilauskertymä oli 55,7% korkeampi kuin vuoden 2005 vastaavana kautena.

Hyvän tilausaktiviteetin tuloksena Power Plants –liiketoiminnan tilauskanta oli 887,4 milj. euroa (665,9), 33,3% korkeampi kuin edellisvuonna.

Power Plants –liiketoiminnan katsauskauden liikevaihto kasvoi 432,2 milj. euroon (340,2). Kasvua oli 27,0%. Toisen neljänneksen liikevaihto oli 292,4 milj. euroa, 26,7% enemmän kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla. Toisella neljänneksellä toimitettiin voimaloita teholla mitattuna yhteensä 586 MW.

Hyvän tilauskertymän odotetaan jatkuvan toisella vuosipuoliskolla sekä kaasu- että öljyvoimaloissa.

MOOTTORITUOTANTO Wärtsilän ja kiinalaisen Shanghai Marine Diesel Engine Research Instituten (SMDERI) yhteinen apumoottoritehdas Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd (Shanghai) vihittiin kesäkuun lopussa Kiinassa. Uusi kokoonpanotehdas valmistaa Wärtsilä Auxpac 20- ja 26-dieselgeneraattoreita Kiinan kasvaville laivanrakennusmarkkinoille. Wärtsilän myyntiverkosto myy laitteistoja myös Kiinan ulkopuolelle. Wärtsilä Auxpac 26:n tuotanto alkaa vuoden 2007 lopulla.

Investointi kokoonpano- ja koeajokapasiteetin lisäämiseksi Vaasassa ja Triestessä etenee suunnitelmien mukaisesti. Investointi lisää käytettävissä olevaa kapasiteettia vuoden 2007 puolivälistä lähtien.

Monet, erityisesti takeiden ja valujen toimittajat, investoivat tällä hetkellä tuotantokapasiteettiinsa, mikä luo Wärtsilälle mahdollisuuden vastata lisääntyneeseen kysyntään.

Tehtaiden kapasiteetti on täydessä käytössä vuoden 2007 loppuun asti nykyisen tilauskannan ansiosta.

MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN Heinäkuussa Wärtsilä, SKF ja Rautaruukki allekirjoittivat sopimuksen Oy Ovako Ab:n omistamien operatiivisten yhtiöiden myymisestä yhtiölle, jonka omistavat Hombergh Holdings BV:n osakkeenomistajat, WP de Pundert Ventures BV sekä Pampus Industrie Beteiligungen GmbH & Co. KG. Osakkeiden kokonaishinta on yhteensä noin 660 milj. euroa, sisältäen noin 535 milj. euroa käteisenä, 15 milj. euroa heinäkuussa 2008 maksettavana eränä sekä 110 milj. euron korollisen kauppahintasaatavan, joka maksetaan 3-6 vuoden kuluessa kaupan toteutumisesta. Kaupan toteutuminen edellyttää viranomaishyväksyntöjä, ja sen odotetaan toteutuvan syyskuun 2006 aikana. Kaupan toteuttamisen ja sitä seuraavan Oy Ovako Ab:n purkamisen seurauksena Wärtsilä kirjaa kaupasta noin 52 milj. euron verovapaan myyntivoiton. Wärtsilä kirjaa myyntivoiton, kun viranomaishyväksynnät on myönnetty.

MARKKINANÄKYMÄT 2006 Vilkas laivojen tilausaktiviteetti vuoden ensimmäisellä puoliskolla ennakoi jälleen hyvää vuotta maailman laivanrakennuksessa. Vahvasti noussut öljyn hinta ja nousevat korot luovat haasteita maailman taloudelle. Näistä syistä on oletettavaa, että laivatilausvolyymit laskevat pitkällä tähtäimellä, kuten Wärtsilä on aiemmin ennakoinut. Laivojen tilauspäätöksiä edistää kuitenkin telakoiden toimitusmahdollisuuksien loppuminen vuoden 2009 osalta korkeiden tilauskantojen vuoksi. Telakoiden tilauskannat ovat n. 3-4 vuotta.

Lisäksi esimerkiksi offshore-teollisuus hyötyy korkeasta öljyn hinnasta ja siksi investointihalukkuus jatkunee. Korkea öljyn hinta vaikuttaa myös kaasun käytön lisääntymiseen ja investoinnit LNG-aluksiin ja tuki-infrastruktuuriin jatkuvat. Risteilyteollisuus arvioi matkustajavolyymien kasvavan ja uusia risteilyaluksia tarvitaan tulevina vuosina.

Kaiken kaikkiaan lähitulevaisuudessa Wärtsilä näkee tilausaktiviteetin jatkuvan hyvällä tasolla.

Voimalamarkkinoilla tilanne jatkuu hyvänä myös loppuvuonna. Sähkön tarve taloudellisen kasvun tukemiseksi pysyy ennallaan. Maantieteellisesti kysyntä jakaantuu tasaisesti, mikä pienentää riippuvuutta yksittäisistä markkinoista. Yleisellä tasolla öljyn korkea hinta parantaa raskasöljy- ja kaasukäyttöisten voimaloiden, ja näin ollen Wärtsilän kilpailukykyä suhteessa kevyellä polttoöljyllä käyviin voimalaitoksiin. Öljyn hinnan vaikutukset saattavat kuitenkin maantieteellisesti hieman vaihdella.

Services jatkaa kasvuaan uusien tuotteiden ja yritysostojen kautta sekä laitekannan korkean käyttöasteen seurauksena.

Wärtsilä on varautunut hyvin kysynnän vaihteluihin liiketoiminnan rakennejärjestelyjen ja Services-liiketoiminnan kasvun ansiosta.

KONSERNIN NÄKYMÄT VUODELLE 2006 ja 2007 Wärtsilän tulosnäkymät vuodelle 2006 ovat muuttumattomat. Kysyntä sekä laiva- että energiamarkkinoilla näyttää jatkuvan Wärtsilän kannalta myönteisenä vielä ainakin seuraavan puolen vuoden ajan. Hyvään tilauskantaan perustuen liikevaihdon arvioidaan kasvavan kuluvana vuonna jopa 20%. Vuonna 2005 saavutettu kannattavuustaso säilyy. Wärtsilän liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2007 noin 10-15% verrattuna kuluvan vuoden 2006 liikevaihtoon. Kasvu perustuu vahvaan tilauskantaan ja vilkkaaseen tilausaktiviteettiin. Kapasiteetin lisäys, joka on käytössä vuoden 2007 puolivälissä, lisää kasvumahdollisuuksia vuonna 2008.

OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34:n mukaisesti (Osavuosikatsaukset).

Arvioiden käyttö Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämän hetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.

Muutettujen ja uusien standardien soveltaminen (IFRS) alkaen 1.1.2006: Wärtsilä on ottanut käyttöön seuraavat muutetut ja uudet standardit 1.1.2006 alkaen: IAS 39 Rahoitusinstrumentit: Kirjaaminen ja arvostaminen: Muutokset 31.3.2004 jälkeen: -Cash flow hedges of forecast intragroup transactions, annettu 14.4.2005, voimaan 1.1.2006. -Fair value option, annettu 16.6.2005, voimaan 1.1.2006. -Financial guarantee contracts, annettu 18.8.2005, voimaan 1.1.2006. Näiden muutosten soveltamisella ei ole olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen.

IAS 19 –standardin muutos: Amendment to Employee Benefits – Actuarial Gains and Losses, Group Plans and Disclosures, annettu 16.12.2004, voimaan 1.1.2006. Muutos antaa vaihtoehtoisen tavan käsitellä vakuutusmatemaattisia voittoja ja tappioita. Muutos lisää myös liitetietovaatimuksia. Koska konserni ei aio muuttaa kirjattavien vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden kirjaamiskäytäntöään, standardimuutoksen käyttöönotto vaikuttaa ainoastaan tilinpäätöksessa esitettäviin liitetietoihin.

IFRIC 4 -tulkinta: Miten määritetään, sisältääkö järjestely vuokrasopimuksen, annettu 2.12.2004, voimaan 1.1.2006. Tulkinnan käyttöönotto toi 7,8 milj. euron lisäyksen investointeihin ensimmäisen neljänneksen aikana. Tuloslaskelmaan sillä ei ollut olennaista vaikutusta.

3.8.2006

Wärtsilä Oyj Abp Hallitus