Osakkeiden merkinnät Wärtsilä Oyj Abp:n vuoden 2001 ja 2002 optio-oikeuksien perusteella

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 4 elokuuta 2006 at 11.00 UTC+2

Wärtsilän vuoden 2001 optio-ohjelman osakkeiden merkintäaika alkoi 1.4.2003. Ohjelman ehtojen mukaan 13.6.2006 – 26.7.2006 välisenä aikana on vaihdettu 4.400 optiota, jotka oikeuttavat merkitsemään 6.600 Wärtsilän B-osaketta. Tästä aiheutuva osakepääoman korotus on yhteensä 23.100,00 euroa.

Vuoden 2002 optio-ohjelman ehtojen mukaan osakkeiden merkintäaika alkoi 1.4.2004. Ohjelman ehtojen mukaan 13.6.2006 – 26.7.2006 välisenä aikana on vaihdettu 1.200 optiota, jotka oikeuttavat merkitsemään 1.800 Wärtsilän B-osaketta. Tästä aiheutuva osakepääoman korotus on yhteensä 6.300,00 euroa.

Yhtiön osakepääomaa korotetaan yhteensä 29.400,00 eurolla. Korotuksen jälkeen osakepääoma on yhteensä 331.121.318,50 euroa ja osakkeiden lukumäärä 94.606.091 kappaletta, joista A-osakkeita 23.579.587 kappaletta ja B-osakkeita 71.026.504 kappaletta.

Yhtiö ilmoittaa osakepääoman korotuksen kaupparekisteriin rekisteröitäväksi.

Wärtsilä Oyj Abp

Kari Hietanen                                    Eeva Kainulainen
Johtaja, lakiasiat ja henkilöstö      Tiedotusjohtaja

www.wartsila.com