Osakkeiden merkinnät Wärtsilä Oyj Abp:n vuoden 2001 ja 2002 optio-oikeuksien perusteella

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 4 toukokuuta 2007 at 10.00 UTC+2

Wärtsilän vuoden 2001 optio-ohjelman osakkeiden merkintäaika alkoi 1.4.2003. Ohjelman ehtojen mukaan 7.3.2007 – 31.3.2007 välisenä aikana on vaihdettu 54.712 optiota, jotka oikeuttavat merkitsemään 82.068 Wärtsilän B-osaketta. Tästä aiheutuva osakepääoman korotus on yhteensä 287.238,00 euroa.

Vuoden 2002 optio-ohjelman ehtojen mukaan osakkeiden merkintäaika alkoi 1.4.2004. Ohjelman ehtojen mukaan 7.3.2007 – 31.3.2007 välisenä aikana on vaihdettu 2.000 optiota, jotka oikeuttavat merkitsemään 3.000 Wärtsilän B-osaketta. Tästä aiheutuva osakepääoman korotus on yhteensä 10.500,00 euroa.

Yhtiön osakepääomaa korotetaan yhteensä 297.738,00 eurolla. Korotuksen jälkeen osakepääoma on yhteensä 335.256.827,50 euroa ja osakkeiden lukumäärä 95.787.665 kappaletta, joista A-osakkeita 23.579.587 kappaletta ja B-osakkeita 72.208.078 kappaletta.

Yhtiö ilmoittaa osakepääoman korotuksen kaupparekisteriin rekisteröitäväksi.

Merkintäaikana on optio-ohjelmien 2001 ja 2002 perusteella merkitty yhteensä 3.237.048 osaketta, joka vastaa 3,5% koko osakekannasta. Vaihtamatta on 212.962 osaketta, joka vastaa 0,2% koko osakekannasta.

Wärtsilä Oyj Abp

 

Kari Hietanen                           Eeva Kainulainen
Johtaja, lakiasiat ja henkilöstö   Tiedotusjohtaja

www.wartsila.com