Wärtsilä tukee Crisis Management Initiative -järjestöä pääkumppanina

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote, 4 huhtikuuta 2011 at 15.00 UTC+2

Wärtsilä on aloittanut yhteistyön itsenäisen, voittoa tavoittelemattoman suomalaisen Crisis Management Initiative (CMI) -järjestön kanssa, joka työskentelee konfliktien ratkaisemiseksi ja kestävän rauhan edistämiseksi. CMI:n pääkumppanina Wärtsilä tukee järjestön toimintaa ja suunnittelee CMI:n kanssa kumppanuusohjelmia valituille kohdealueille eri puolilla maailmaa.

CMI:n hallituksen puheenjohtaja, Nobelin rauhanpalkinnon saaja Martti Ahtisaari toteaa, että yrityksiltä saatu tuki on keskeistä CMI:n kasvun ja toiminnan tehostamiseksi. Vain riittävän rahoituksen turvin järjestö voi kehittää riittävän tehokkaita hankkeita.

CMI on erikoistunut konfliktien ratkaisuun rauhan välittäjänä ja käyttää toiminnassaan toimintatapoja, joilla pyritään lisäämään luottamusta. Tavoitteena on rauhanprosessien vakiinnuttaminen ja pitkäaikaisten ja kestävien rauhansopimusten aikaansaaminen. CMI:llä on hankkeita Afrikassa, Lähi-idässä, Mustanmeren alueella, Keski-Aasiassa ja Indonesian Acehissa.

”Wärtsilä on sitoutunut vahvasti kestävään kehitykseen ja vastuulliseen liiketoimintaan, ja kumppanuus CMI:n kanssa lujittaa näitä sitoumuksia entisestään. Meillä on kunnia yhdistää voimamme CMI:n kanssa, joka jo vuosikymmenen ajan on pyrkinyt parantamaan oloja eri puolilla maailmaa tukemalla konfliktinratkaisua ja vakaiden hallintojärjestelmien luomista”, sanoo Wärtsilän kestävän kehityksen johtaja Marko Vainikka.

Wärtsilä on toimittanut voimantuotannon ratkaisuja yli 160 maahan. Monissa kehitysmaissa Wärtsilän teknologia on yksi keskeinen tekijä energiainfrastruktuurin alalla ja edellytys taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle. Wärtsilän laitteistojen elinkaari on usein yli 30 vuotta ja yhtiö joutuu joskus toimimaan alueilla, joiden hallintojärjestelmät ovat heikot. Näillä alueilla Wärtsilä pyrkii osaltaan tukemaan vahvemman hallintojärjestelmän ja vastuullisen liiketoiminnan periaatteiden kehittämistä, ja tässä CMI:n rooli voi olla ratkaisevan tärkeä.

Wärtsilän liiketoiminta on jo pitkään ollut kestävän kehityksen mukaista. Wärtsilän toimintaperiaatteet sitovat kaikkia työntekijöitä, ja yhtiö on mukana myös YK:n Global Compact -aloitteessa. Ryhtymällä CMI:n kumppaniksi Wärtsilä haluaa korostaa vastuullisen liiketoiminnan tärkeyttä sekä pyrkii tukemaan yhteiskuntien taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä.

Lisätietoja CMI:stä on osoitteessa www.cmi.fi.

Lisätietoja:

Marko Vainikka
Johtaja, Kestävä kehitys
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 040 830 7782
marko.vainikka@wartsila.com

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 040 547 6390
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.
Vuonna 2010 Wärtsilän liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä yli 17.500. Yrityksellä on 160 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.wartsila.com